Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

FONDURI EUROPENE PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
Bisericile pot beneficia şi în acest an de fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Începând de ieri, unităţile de cult pot depune proiecte aferente submăsurii 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Alocarea financiară pentru această sesiune de depunere a proiectelor este de aproximativ 100 de milioane de euro.


Agenția pentru Fi­nan­țarea Investi­ții­lor Rurale a anun­țat, pe site-ul propriu, lansarea, în perioada 28 martie - 30 iunie 2017, a sesiunii de primire a proiectelor de inves­tiții aferente submăsurii 7.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru proiecte privind protejarea patrimoniului cultural. Alocarea financiară pentru această sesiune de depunere a proiectelor este de aproximativ 100 de milioane de euro.


În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile, alături de unitățile de cult, comunele, ONG-urile, persoanele fizice autorizate, dar și societățile comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B. Pentru a fi eligibile, clădirile și monumentele din patrimoniul cultural trebuie să se regăsească în grupa B din Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 privind aprobarea listei monumentelor istorice, fiind astfel recunoscută importanța lor pentru patrimoniul cultural local. În cadrul acestei liste, obiectele de patrimoniu sunt clasificate în două categorii: grupa A - monumente istorice de valoare națională sau universală, grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
Unită
țile de cult sunt definite și funcționează conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor, fiind recunoscute drept persoane juridice de utilitate publică, la fel ca părțile lor componente, așa cum sunt stabilite în statutele sau codurile canonice proprii.


Tipurile de cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor aferente submăsurii 7.6 sunt următoarele: restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor și monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; restaurarea, conservarea și dotarea așezămin­telor monahale de clasă B; construc­ția, extinderea și modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B; achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. Ajutorul nerambursabil acordat este de cel mult 200.000 de euro și nu poate depăși 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, așa cum au fost detaliate mai sus.


Desemnarea proiectelor câști­gă­toare se va efectua luând în consi­derare potențialul turistic, având prioritate proiectele implementate în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistică şi activitățile socioculturale desfă­șurate de unitatea de cult.


La sfârșitul proiectului, unitatea de cult va fi obligată să introducă obiectivul astfel reabilitat în circuitul turistic şi să asigure întreținerea investiției pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data încasării ultimei tranșe din ajutorul nerambursabil.


Unitățile de cult care vor putea demonstra faptul că au contribuit la păstrarea unor meserii tradițio­nale (cum ar fi ţesut, cusut, confecţionarea de costume populare, cioplit în lemn şi piatră, olărit, pictură pe sticlă) vor primi un punctaj suplimentar în cadrul procesului de selecție. De asemenea, desfășurarea unor activități sociale în anul anterior depunerii cererii de finanțare (cum ar fi îngrijirea copiilor abandonați sau cu dizabilități sau a bătrânilor bolnavi și singuri) creşte șansele de obținere a ajutorului nerambursabil.


sursa: ziarullumina.ro
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 2828,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română