Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

CEAS ANIVERSAR PENTRU ÎNALTPREACUVIOSUL PĂRINTE ARHIM. MIHAIL MUSCARIU, EXARHUL CULTURAL AL MĂNĂSTIRILOR DIN EPARHIA GIURGIULUI ȘI STAREŢUL MĂNĂSTIRII COMANA, CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 34 DE ANI
Astăzi, 8 martie 2017, membrii Administrației Eparhiale a Episcopiei Giurgiului aduc slavă lui Dumnezeu pentru Înaltpreacuviosul Părinte Arhim. Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din Eparhia Giurgiului și stareţul Mănăstirii Comana, care își sărbătorește aniversarea celor 34 de ani.


Preacuviosul Părinte Mihail MUSCARIU a urmat cursurile de licenţă ale Facultăţii de Teologie din Târgovişte, pe care a absolvit-o ca şef de promoţie în anul 2006.


În perioada studiilor de licenţă a beneficiat de stagii de bursă la Universitatea Bretagne Occidentale din Brest, Franţa – anul 2004 - şi la Universitatea Aristotel din Tesalonic, Grecia – anul 2006.


În anul 2007, la recomandarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nifon, Mitropolitul Târgoviştei, urmează cursurile Institutului Tantur din Ierusalim. În acelaşi an se înscrie la cursurile de masterat organizate de Facultatea de Teologie din Craiova, pe care le absolvă în anul 2009.


În perioada 2009-2012 urmează Şcoala Doctorală a Facultăţii de Istorie din Târgovişte, în cadrul căreia, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Radu Ştefan Vergatti, alcătuieşte o teză referitoare la istoria mănăstirii şi a zonei Comana, pe care o susţine public la data de 27 septembrie 2012, când obţine titlul academic de doctor în Istorie.


După ce, pe toată perioada studiilor a petrecut vacanţele la mănăstire, în anul 2007 Părintele Mihail Muscariu intră în obştea Mănăstirii Comana, jud. Giurgiu, fiind tuns în monahism la data de 7 noiembrie.


Dovedind reale calităţi vocaţionale şi că ar putea fi un bun slujitor al altarului, a fost hirotonit diacon (8 noiembrie 2007) şi apoi preot/ieromonah (18 noiembrie 2007) pe seama Mănăstirii Comana.


Remarcându-se ca un bun vorbitor cu preocupări livreşti, fiind autor al mai multor studii şi articole de specialitate, şi dovedind abilităţi de coordonare, a fost numit în ascultarea de stareţ al Mănăstirii Comana.


Imediat după numirea sa în această ascultare, sub atenta îndrumare a Chiriarhului nostru, Preacuviosul Părinte Dr. Mihail Muscariu a demarat ample lucrări de restaurare şi înzestrare a Stăreţiei şi a Casei Domneşti, inaugurare la data de 7 decembrie 2009, când i-a fost acordat rangul de protosinghel.


Preacuvioşia Sa a iniţiat şi câştigat acţiuni judecătoreşti în urma cărora Mănăstirii Comana i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra incintei mănăstireşti şi fost pusă în posesia a 100 hectare de pădure.


Tot la îndemnul Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie, a înfiinţat în cadrul mănăstirii Centrul Cultural Radu Şerban, prin intermediul căruia, în parteneriat cu U.N.E.S.C.O. şi alte instituţii, a organizat numeroase simpozioane, conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.


Ca urmare a unui parteneriat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Episcopia Giurgiului prin Mănăstirea Comana, s-a câştigat un proiect european (în valoare totală de 7 milioane euro) ce a prevăzut restaurarea întregului ansamblu mănăstiresc de la Comana.


Pe lângă responsabilitatea sa de stareţ al amintitei mănăstiri, începând cu anul 2010, i-a fost încredinţată acestuia şi ascultarea de Exarh al Mănăstirilor şi Schiturilor din Episcopia Giurgiului, ascultare pe care o îndeplineşte cu multă conştiinciozitate.


Având în vedere faptul că Protos. Mihail Muscariu, stareţul Mănăstirii Comana şi Exarh al Mănăstirilor, a arătat statornicie şi râvnă, atât în planul activităţilor duhovniceşti-monahale, cât şi în planul activităţilor edilitar-gospodăreşti, în anul 2013 Sfântul Sinod prin Comisia pastorală, monahală şi socială, la propunerea Întâistătătorului Episcopiei Giurgiului, a acordat Părintelui Mihail Muscariu rangul de Arhimandrit.


Cu prilejul acestui popas aniversar, rugăm ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, putere nemărginită pentru a trece cu ușurință prin orice greutate ce i se întâlnește în calea vieții și mântuire.Întru mulți și fericiți ani!

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 2790,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română