Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ - Apelul unor academicieni români Către Poporul Român, Către instituţiile Statului Român
Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară fundamentală, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române,


semnatarii acestui Apel,


îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice", dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia unor tensiuni sociale), preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare" a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituţiei României şi tendinţelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze şi să acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii statului de drept.


Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de patriotism, ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism pentru binele României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe.


Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.


Aşa să ne judece viitorul!


Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun şi semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române 8 februarie 2017Semnatari ai Apelului Academicienilor Români:


1. Acad. Victor Voicu


2. Acad. Ioan-Aurel Pop


3. Acad. Eugen Simion


4. Acad. Gheorghe Păun


5. Irinel Popescu, MC al Academiei Române


6. Acad. Nicolae Breban


7. Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române


8. Mircea Martin, MC al Academiei Române


9. Acad. Nicolae Ghilezan


10. Acad. Nicolae Cristescu


11. Acad. Constantin Ionescu-Târgovişte


12. Acad. Octavian Popescu


13. Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române


14. Acad. Sabina Ispas


15. Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române


16. Voicu Lupei, MC al Academiei Române


17. Acad. Victor Spinei


18. Mircea Dumitru, MC al Academiei Române


19. Ioan Tomescu, MC al Academiei Române


20. Acad. Gheorghe Benga


21. Valeriu Matei, MO al Academiei Române


22. Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române


23. Acad. Florin Filip


24. Costin Cernescu, MC al Academiei Române


25. Mihail Voicu, MC al Academiei Române


26. Acad. Dan Tufiş


27. Gheorghe Ştefan, MC al Academiei Române


28. Acad. Gheorghe Tecuci


29. Acad. Alexandru Balaban


30. Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române


31. Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române


32. Nicolae Dabija, MO al Academiei Române


33. Marius Guran, MO al Academiei Române


34. Acad. Dorel Banabic


35. Acad. Marius Andruh


36. Acad. Dinu C. Giurescu


37. Acad. Cristian Hera


38. Mircea Flonta, MC al Academiei Române


39. Acad. Nicolae Panin


40. Acad. Păun Ion Otiman


41. Acad. Alexandru Zub


42. Acad. Marius Sala


43. Acad. Maria Zaharescu


44. Acad. Constantin Popa


45. Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române


46. Acad. Lucian-Liviu Albu


47. Crişan Demetrescu, MC al Academiei Române


48. Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române


49. Acad. Ionel Haiduc


50. Gheorghe Sin, MC al Academiei Române


51. Acad. Nicolae Anastasiu


52. Nicolae Florea, MO al Academiei Române


53. Dumitru Oancea, MC al Academiei Române


54. Dan C. Jipa, MC al Academiei Române


55. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române


56. Acad. Maya Simionescu


57. Ileana Mânduţeanu, MC al Academiei Române


58. Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române


59. Acad. Victor Giurgiu


60. Ovidiu Badea, MC al Academiei Române


61. Ion Grosu, MC al Academiei Române


62. Acad. Dan Berindei


63. Acad. Lucia – Doina Popov


64. Acad. Nicolae-Victor Zamfir


65. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române


66. Cristian Silvestru, MC al Academiei Române


67. Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române


68. Acad. Dan Dubină


69. Acad. Anca V. Sima


70. Acad. Dumitru Radu Popescu


71. Acad. Constantin Corduneanu


72. Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române


73. Mircea Petrescu, MO al Academiei Române


74. Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române


75. Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române


76. Acad. Ioan-Ioviţ Popescu


77. Mihnea Colţoiu, MC al Academiei Române


78. Ion Toderaş, MO al Academiei Române


79. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române


80. Viorel Badescu, MC al Academiei Române


81. Dorin Ieşan, MC al Academiei Române


82. Acad. Bogdan Simionescu


83. Acad. Emil Burzo


84. Ladislau Vekas, MC al Academiei Române


Sursa: http://www.academiaromana.ro/com2017/apelAR/d0208-ApelAR.pdf
Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 2764,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română