Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

OPT ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A VREDNICULUI DE POMENIRE PĂRINTE PATRIARH TEOCTISTJoi, 30 iulie, s-au împlinit opt ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist. A fost un patriarh iubit al cărui chip luminos şi a cărui personalitate nu pot fi cuprinse în cuvinte. Patriarhul Teoctist a rămas în sufletele românilor ca un om blând, un om deschis spre o diversitate a credinţei şi care a ştiut să adune în jurul lui fraţi în Domnul, constituind trupul Bisericii lui Hristos. Dumnezeu i-a hărăzit viaţa cu anii patriarhilor biblici iar slijirea în demnitatea de arhiereu timp de 57 de ani, dintre care 21 ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ne grăiesc de la sine şi definesc personalitatea celui de al V-lea patriarh al românilor.

În ziua de 7 februarie a nului 1915 a văzut lumina zilei în satul Tocileni, judeţul Botoşani, din părinţi agricultori Dumitru şi Marghioala Arăpaşu, ca al zecelea fiu din cei unsprezece copii ai acestora, primind la botez numele de Toader.

Între anii 1921-1926 a urmat şi absolvit şcoala primară din satul natal iar în 1928, la Duminica Tomei a intrat ca frate la Schitul Sihăstria, apoi în Mănăstirea Vorona din Judeţul Botoşani şi la Mănăstirea Neamţ în anul 1931. A absolvit Seminarul Monahal din Mănăstirea Cernica în anul 1940. A fost tuns în monahism la Bistriţa, judeţul Neamţ, sub numele de Teoctist în data de 6 august 1935 şi hirotonit ierodiacon pe seama acesteia în anul 1937, la 4 ianuarie.

În 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând licenţa în 1945; paralel a îndeplinit diferite funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi de diacon la Patriarhie. La 1 martie 1945 a fost transferat la Centrul eparhial Iaşi, fiind hirotonit ieromonah în data de 25 martie 1945 şi hirotesit arhimandrit în 1946. A urmat Facultatea de Litere şi Filozofie din Iaşi în perioada 1945-1947, fiind preot slujitor, apoi mare eclesiarh la Catedrala mitropolitană din Iaşi şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor (1946-1948). De asemenea, între anii 1948-1950 a îndeplinit funcţia de vicar al aceleiaşi Arhiepiscopii.

La 28 februarie 1950 a fost ales, iar la 5 martie 1950 hirotonit episcop-vicar patriarhal cu titlul „Botoşăneanul"; în această calitate a fost secretar al Sfântului Sinod, rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti în perioada 1950-1954 şi a condus diferite sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale. La 28 iulie 1962 a fost ales, iar la 16 septembrie înscăunat Episcop la Arad, unde a păstorit 10 ani (între decembrie 1969 - decembrie 1970, locţiitor de Episcop la Oradea). La 28 ianuarie 1973 a fost ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, iar la 25 februarie 1973 a fost înscăunat.

Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei a fost ales la 25 septembrie 1977, iar la 9 octombrie 1977 a fost înscăunat. Începând cu anul 1980, luna iulie, până în ianuarie 1982, a fost locţiitor de Mitropolit al Ardealului.

După moartea Patriarhului Iustin, la 31 iulie 1986, a devenit locţiitor de Patriarh, la 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie 1986 întronizat ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, păstorind până la moarte.

În cei 62 de ani de slujire a Bisericii strămoşeşti, Patriarhul Teoctist a desfăşurat de la intrarea sa pe porţile mănăstirii şi până la trecerea sa la cele veşnice o activitate extraordinară pastorală, misionară şi culturală. A promovat învăţământul religios, înfiinţând noi seminarii teologice, între aceste numărându-se şi Seminarul Teologic din Giurgiu. În luna octombrie a anului 1996, Sfantul Sinod aproba, la îndemnul Părintelui Patriarh Teoctist, înfiinţarea Seminarului Teologic „Sfantul Ioan Valahul". Prezent la festivităţile prilejuite de deschiderea oficială a acestei şcoli teologice, Patriarhul Teoctist le ura tinerilor şi profesorilor ca „Bunul Dumnezeu să binecuvinteze anul şcolar, iar Lumina lui Hristos să pătrundă în sufletele vlăstarelor noastre".

Începând cu anul şcolar 2008–2009, la propunerea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înfiinţarea lui.

Oraşul Giurgiu a fost profund legat de persoana şi activitatea Părintelui Patriarh Teoctist prin dragostea pe care a arătat-o permanent acestui ţinut încărcat de istorie. Pe 23 aprilie 1993, la prima sărbatoare a oraşului a fost cel care a pus sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe vechea urbe de pe malurile Dunarii.

Între aşezările cu veche tradiţie monahală care au fost reactivate în vremea păstoririi sale s-a numărat şi Mănăstirea Comana din judeţul Giurgiu. Astfel, începând cu anul 1992, ctitoria domnitorului Vlad Ţepeş redevine mănăstire de călugări cu viaţă monahală de obşte, după ce o lungă perioadă fusese biserică de parohie de asemenea, Mănăstirea Delta Neajlovului a fost înfiinţată în vremea păstoririi Părintelui Patriarh Teoctist care a săvârşit slujba de sfinţire a bisericii mănăstirii în ziua de 2 mai, 2004.

În ziua de 21 ianuarie 2000, în cadrul întrunirii anuale a Adunării Arhiepiscopiei Bucureştilor, Patriarhul Teoctist propunea înfiinţarea unei noi episcopii cu sediul la Giurgiu, aprobată ulterior de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe 29 decembrie 2005, se constituia Adunarea Eparhială a Episcopiei Giurgiului, prezidată de Părintele Patriarh Teoctist Părintele Patriarh Teoctist, la finalul căreia însemna în Sfânta Evanghelie din Catedrala Episcopală: „Ajută, Doamne, gândurilor şi inimilor noastre!".

La scurtă vreme, în data de 5 februarie 2006, Colegiul Electoral Bisericesc a ales primul Episcop al Giurgiului, în persoana Preasfinţitului Părinte Ambrozie Sinaitul – Episcop Vicar Patriarhal şi validat a doua zi, pe 6 februarie 2006. Toate aceste strădanii aveau să se împlinească odată cu întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie de catre Părintele Patriarh Teoctist, înconjurat de membrii ai Sfântului Sinod, în prezenţa reprezentanţilor Presedinţiei şi ai Guvernului României dar şi de oficialităţile oraşului. Astfel, erau încununate eforturile de a vedea pe credincioşii străvechiului ţinut al Vlaşcăi păstoriţi de un vrednic păstor.

Astăzi, după 8 ani de la tracerea în veşnicie a vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist ne vin în minte cuvintele Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL care a evidenţiat, într-un mod deosebit, principalele trăsături duhovniceşi ale celui de-al V-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: „un martor şi un mărturisitor al Crucii şi Învierii în viaţa Bisericii şi a poporului român, un păstor harnic şi un luptător înţelept, o lumină pentru lucrarea misioanară a Bisericii".
Părintele Patriarh Teoctist in mijlocul ierarhilor participanţi la întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului

Părintele Patriarh Teoctist in mijlocul ierarhilor participanţi la întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al GiurgiuluiMănăstirea Comana reactivată în anul 1992 de vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist

Mănăstirea Comana reactivată în anul 1992 de vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist


Biserica de lemn a Mănăstirii Delta Neajlovului

Biserica de lemn a Mănăstirii Delta Neajlovului


Patriarhul Teoctist lbinecuvântaând credincioşii prezenţi la momentul sfinţirii bisericii Mănăstirii Delta Neajlovului

Patriarhul Teoctist lbinecuvântaând credincioşii prezenţi la momentul sfinţirii bisericii Mănăstirii Delta Neajlovului

Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 1158,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română