Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

12 ANI DE LA HIROTONIA ÎNTRU ARHIEREU A PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUIAstăzi, 15 octombrie 2012, se împlinesc doisprezece ani de când Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, a primit harul arhieriei.

În ziua de 4 octombrie 2000, Preasfinţia Sa fost ales în demnitatea de Episcop Vicar-patriarhal, cu numele de „Sinaitul", de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist. În această calitate, a coordonat şi îndrumat, potrivit deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenţia de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.

În ziua de 8 februarie 2006, a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală din Giurgiu.

În cei peste şase ani de păstorire în Episcopia Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită din punct de vedere pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele şi solicitările preoţilor şi credincioşilor prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei.

Un aspect important al desfăşurării activităţii Preasfinţiei Sale l-a reprezentat revigorarea vieţii monahale prin înfiinţarea de mănăstiri şi schituri. Astfel, au fost înfiinţate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe" şi Schitul „Sf. Nicolae" din Giurgiu, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului" din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul" în pădurea de la Slobozia, reactivarea Schitului „Barbu Belu" de la Gostinari, a Schitului Strâmbu-Găiseni, şi înfiinţarea Schitului „Mironeşti" din localitatea cu acelaşi nume, al cărui sfânt locaş îl are drept ctitor pe domnitorul Radu Şerban.

Alături de reactivarea sau înfiinţarea de noi centre monahale, a fost susţinută activitatea parohiilor, sprijinindu-se conservarea şi consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcaşuri de cult şi înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a vieţii parohiale. A fost sporit patrimoniul parohiilor sărace din cuprinsul eparhiei noastre prin achiziţionarea de case parohiale. Au fost sprijinite lucrările de construcţie sau restaurare la multe din locaşurile de cult.

În plan social-filantropic, au fost înfiinţate mai multe asociaţii şi centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizaţi. Între acestea se cuvine să enumerăm Asociaţia „Letca Nouă", înfiinţată în 2006, ce cuprinde mai multe centre – Aşezământul social „Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana", Casa protejată „Nifon Mitropolitul", Aşezământul social „Grădina Maicii Domnului", Aşezământul social „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil". De asemenea, trebuie menţionate Centrul pentru copii şi tineret „Sf. Stelian" din Parohia Oinacu, cantina socială „Sf. Nicolae cel Milostiv" de la Schitul Sfântul Nicolae – Giurgiu, Cantina Socială „Sfântul Mina – grabnic ajutătorul" din incinta Mănăstirii Buna Vestire. Un loc important în cadrul acestor activităţi sociale îl reprezintă deschiderea cabinetului medical „Sf. Ioan Rusul", pe data de 8 februarie a anului 2010. Pentru a veni în sprijinul bolnavilor din jud. Giurgiu, anul acesta cabinetul a fost dotat cu un Electrocardiograf, fiind, în acelaşi timp, asigurată asistenţa medicală pentru peste 1000 persoane care nu beneficiază de asigurări medicale de sănătate.

Îmbogăţirea activităţii culturale a eparhiei a reprezentat şi reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinţiei Sale. Pentru a putea răspunde cerinţelor şi provocărilor epocii, Preasfinţia Sa a acordat binecuvântarea înfiinţării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfăşoară atât programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor", „Alege Şcoala!" cât şi diferite conferinţe unde participă preoţi şi oameni de cultură giurgiuveni. Între aceste centre menţionăm: Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul" din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul" şi „Nichifor Crainic" din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban" din incinta Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu" al Mănăstirii Buna Vestire, Centrul Pastoral-Misionar „Arsenie Boca" de la Parohia Drăgănescu, Centrul Pastoral-Misionar „Mitropolit Tit Simedrea" din Ghimpaţi. De asemenea, a fost înfiinţată Editura Eparhială şi Muzeul eparhial. Totodată, se cuvine să menţionăm în mod deosebit activitatea editorială a Editurii Episcopiei Giurgiului, în cadrul căreia au apărut, pe lângă publicaţia „Revista Ortodoxă", şi o serie de studii şi cărţi cu conţinut teologic şi duhovnicesc.

Învăţământul teologic giurgiuvean se bucură de atenţia deosebită a Preasfinţiei Sale. Din anul şcolar 2008–2009, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înfiinţarea lui. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, Preasfinţia Sa a pus la dispoziţia tinerilor teologi un volum impresionant de cărţi din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiţii, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens. De asemenea, Episcopia Giurgiului acordă lunar bursa „Teoctist Patriarhul" elevilor eminenţi ai Seminarului, ţinând cont atât de rezultatele la învăţătură, cât şi de situaţia socială a acestora. De asemenea, a fost înfiinţat Centrul eparhial pentru copii şi tineret „Sf. Ioan Valahul" din incinta sediului administrativ. Aici, se desfăşoară numeroase activităţi cu caracter catehetic în care sunt implicaţi tinerii din întreg judeţul. Totodată, la Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul" din localitatea Slobozia de Giurgiu a fost înfiinţat Centrul cultural educativ „Sf. Ioan Rusul". Centrul dispune de o sală de conferinţe dotată cu mobilier şi aparatură corespunzătoare organizării de simpozioane, cursuri şi alte activităţi religios-culturale. Construit cu binecuvântarea şi prin implicarea directă a ierarhului nostru, centrul se adresează mai ales tinerilor, deoarece aici sunt organizate activităţi cu caracter formativ, sportiv şi recreativ.

La acest ceas aniversar, Permanenţa Consiliului Eparhial, clerul şi credincioşii Eparhiei Giurgiului urează Preasfinţitului Părinte Ambrozie ani mulţi cu sănătate, alese bucurii duhovniceşti şi rodnică arhipăstorire, rugând pe Dumnezeu să-l păzească

Întru mulţi şi fericiţi ani!


Site realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 17292,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română