Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
           

 

Sectiune Media
Secţiune Media

 

Calendar Creştin-Ortodox
Calendarul Crestin Ortodox 2009

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

MAICA DOMNULUI – MODEL DE CREDINȚĂ, DE ASCULTARE DE SMERENIE ŞI DE SLUJIRE DUMNEZEIASCĂ – FRAGMENT DIN CUVÂNTUL PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE, ROSTIT LA MĂNĂSTIREA NICULA, CU PRILEJUL ÎNAINTEPRĂZNUIRII ADORMIRII MAICII DOMNULUIÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului,

Preasfinția Voastră, Preasfinţite Părinte Vasile,

Înaltpreacuvioase Părinte Exarh Dumitru,

Preacuvioase Părinte stareț Andrei,

Preacuvioși părinți, Preacucernici părinți, cuvioase măicuțe, cuvioși monahi,


Iubiți credincioși și credincioase, popor al lui Dumnezeu,Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ne aflăm în Sfânta Mănăstire Nicula din inima Transilvaniei. Bine zicea vrednicul de pomenire Mitropolit al Transilvaniei Bartolomeu Anania, că acest Tabor duhovnicesc al Transilvaniei - Mănăstirea Nicula - se transformă, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, într-un adevărat sat Ghetsimani la care, asemenea apostolilor care vin pe norii cerurilor de la marginile lumii în Ghetsimani la mormântul Născătoarei de Dumnezeu, aidoma lor, de la marginile țării, poporul lui Dumnezeu cel bine credincios vine să prohodească pe cea care, întru adormirea sa, nu ne lasă pe noi, așa cum spune cântarea prohodului din seara aceasta binecuvântată.


S-au rostit rugăciuni înflăcărate în aceasta seară de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, de Preasfinţitul Părinte Vasile, de preoții care slujesc împreună cu noi la slujba de priveghere. Sigur că suntem însoțiți de dumneavoastră, credincioasele și credincioşii, care ați venit de pretutindeni ca să vă închinați icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Sfânta Mănăstire Nicula, o mănăstire veche de aproape jumătate de mileniu în care Maica Domnului a plâns în repetate rânduri pentru fiii ei. V-ați întrebat vreodată de ce plânge o mamă?


Dumneavoastră, cele care sunteți mame, care ați născut și care ați zămislit întru durere și ați adus pe lume prunci - de câte ori n-ați plâns, ca mame, văzând suferințele, necazurile și nevoile copiilor dumneavoastră? De câte ori n-ați avut nopți nedormite, de nesomn, de veghe, văzând că pruncii plâng, că pruncii suferă, că pruncii dumneavoastră sunt în diferite necazuri și nevoi?


Înţelegeți, dar, ca mame, ce a însemnat cuvântul profetic al lui Simeon, bătrânul înțelept din Vechiul Testament, care i-a proorocit Născătoarei de ​Dumnezeu că ,,sabie va trece prin sufletul său". Ce tresărire va fi avut atunci Născătoarea de Dumnezeu, ce va fi fost în inima ei, câtă durere și câtă emoție, ascunse într-o taină, numai inima ei binecuvântată poate ști.Cu atât mai mult o maică, Maica lui Dumnezeu, cea care a întrupat pe Cuvântul, pe Logosul din sângiurile ei preacurate, din trupul ei neprihănit, așa cum spune acatistul Bunei Vestiri cântând: „Îngerul cel întâistătător din cer a fost trimis să zică ție, Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te, și împreună cu glasul S-a întrupat din tine Stăpânul tuturor".


De asemenea, evanghelistul care, la Cina cea de taină, și-a aplecat capul pe pieptul Mântuitorului, evanghelistul iubirii, Ioan, și-a început Evanghelia sa, așa scriind: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut" (Ioan, 1, 1-3).


Într-o cuvântare magistrală rostită la sărbătoarea Buneivestiri,cu prilejul întronizării Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei în demnitatea de Mitropolit al Transilvaniei, Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit atunci despre acel răspuns pe care Maica Domnului l-a dat îngerului întâistătător care din cer a fost trimis, Arhanghelul Gavriil, prin acel ,,Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău!", Maica Domnului, întru smerenie, a schimbat destinul umanității, destinul omenirii întregi.


Sfânta Fecioară Maria, prin ascultare, cea care este modelul slujirii preoțești, așa cum spunea Preafericirea Sa, și, am adăuga noi, este exemplu, este model de credință, de ascultare și de smerenie, de slujire dumnezeiască.


Cum putea Născătoarea de Dumnezeu, cea care, din trupul ei, a dat viață lui Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Cel ce era mai înainte de început și dintru începuturi, să fie cuprinsă de moarte, ea, care era și va rămâne în veșnicie Maica Vieții?


Iisus Hristos, în nemărginita Sa iubire faţă de oameni, S-a întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu, dintr-o fecioară pură, desăvârșită, a cărei frumusețe depășește orice descriere inspirată a sfinților părinți. Despre ea, Sf. Dionisie Areopagitul, ucenic al Sf. Apostol Pavel, apostolul neamurilor, spunea că, dacă nu ar fi primit, prin predanie, de la Sf. Apostol Pavel, cuvintele revelate despre dumnezeire, despre întruparea Cuvântului, ar fi ajuns să creadă că Maica Domnului este Însuși Dumnezeu.


Maica Domnului este primul om care L-a primit pe Duhul Sfânt, ca viaţă nouă (Luca 1,35). Este primul om în care s-a sălăşluit cu trupul Dumnezeu. Cei născuţi din apă şi din Duh, cei ce L-am primit pe Duhul Sfânt la Botez şi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului în Sfânta Euharistie, suntem fiii credinţei Maicii Domnului, cea care L-a primit pe Dumnezeu în numele omenirii întregi, atunci când a răspuns Arhanghelului Gavriil, la Bunavestire.


Între Maica Domnului şi fiecare dintre noi există o legătură tainică, aşa cum este legătura dintre o mamă şi fiii ei, manifestată într-o grijă permanentă, o dragoste ocrotitoare, o nesfârşită milă faţă de suferinţe şi o nemăsurată îndurare faţă de greşeli. Biserica o numeşte pururea mijlocitoare pentru oameni înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu nu ar lucra nemijlocit asupra noastră, sau noi nu am avea acces nemijlocit la iubirea lui Dumnezeu. O numim mijlocitoare pentru că ea se alătură iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni cu toată puterea cu care o fiinţă omenească se poate alipi de Domnul, cu toată căldura de care este capabilă o inimă de om îndumnezeit, aşa cum este Maica Domnului.


Aşa cum la Buna Vestire prin ea au grăit toate aşteptările şi dorinţa de izbăvire a neamului omenesc, în acelaşi fel în rugăciunea ei neîncetată către Domnul sunt cuprinse toate suferinţele noastre. Rugăciunea de la Acatistul Bunei Vestiri surprinde rolul Maicii Domnului în viaţa credincioşilor: „lauda cea preamărită a apostolilor, curăţia şi mărirea fecioarelor, veselia cea lină a maicilor, înţelepciunea şi învăţătura pruncilor, ocrotitoarea văduvelor şi a săracilor, îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiţi, linişte celor de pe mare, liman bun celor înviforaţi, povăţuitoare neostenită celor rătăciţi, mergere uşoară celor călători, odihnă celor osteniţi, acoperământ celor asupriţi, nădejde celor fără de nădejde, ajutătoare celor lipsiţi; celor săraci, bogăţie neîmpuţinată, celor întristaţi de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubeşte nimeni, iubire cu smerenie, celor păcătoşi mijlocire bună către Dumnezeu, tuturor creştinilor îngrădire tare, ajutătoare nebiruită şi folositoare”. Pentru a o lăuda pe Maica lui Dumnezeu trebuie să avem inimă fără de răutate şi viaţă neîntinată.


Pentru curăţia ei desăvârşită şi rodnică, pentru viaţa ei închinată lui Dumnezeu,pentru ascultarea desăvârşită faţă de voia Lui, Fecioara Maria este modelul şi povăţuitoarea celor care, însetaţi de curăţie, au ales viaţa monahală.

Tradiţia bisericească evidenţiază acest lucru până şi în modul în care sunt numite monahiile, fecioarele care şi-au închinat viaţa Mirelui Hristos. În biserica noastră ele sunt numite „maici”, prin asemănarea cu Fecioara Maică, Născătoarea de Dumnezeu.


Mai multe detalii aici: http://episcopiagiurgiului.ro/Index/index.php?dir=Episcopul&page=mniculaSite realizat şi administrat de Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 2851,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română