Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
            Untitled Document

Calendar Creştin-Ortodox

Calendar 2009 | Calendar 2008 | Calendar 2007

 
Manastirea Comana

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

2009

 

IANUARIE – GERAR

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 

1 J (†) Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sf. Vasile cel Mare (Anul Nou)

2 V Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Silvestru, Episcopul Romei şi Serghie; Cuv. Serafim de Sarov. (Harţi)

3 S Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie

4 D Soborul Sfinţilor 70 de apostoli; Cuviosul Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap.II Timot 4,5-8; Ev. Marcu, 1, 1-8; glas 4, voscr.7

5 L Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Bobotezei – Post)

6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza) – Dumnezeiasca arătare

7 M †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)

8 J Cuvioşii Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărturisitorul; Cuvioasa Domnica

9 V Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie

10 S Sf. Grigorie, Episcopul Nisei; Cuv.Dometian; †) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti

11 D †) Cuviosul Teodosie cel Mare, Începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4,7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5, voscr. 8

12 L Sfintele Muceniţe Tatiana, diaconiţa şi Eutasia

13 M Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic; Cuviosul Iacob din Nisibe

14 M Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului

15 J Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

16 V Închinarea cinstitului lanţ al Sf. Ap.Petru; Sf. Mc. Pevsip şi cei împreună cu el

17 S †) Cuviosul Antonie cel Mare

18 D †) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei

Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap.Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 17,12-19; glas 6, voscr.9

19 L Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Muceniţă Eufrasia

20 M † Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu

21 M Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila

22 J Sf. Apostol Timotei; Sf. Mucenic Cuvios Anastasie Persul

23 V Sf. Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf. Mucenic Agatanghel

24 S Cuvioasa Xenia; Sf. Mucenici: Vavila,Timotei şi Agapie

25 D † Sf.Grigorie Teologul; † Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4,9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

26 L Cuviosul Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan.

27 M † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa

28 M Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul

29 J Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

30 V †) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei

31 S Sfinţii Doctori fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Victorin

 

 

FEBRUARIE – FĂURAR

(28 de zile – ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

 

1 D Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Trifon;

Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 8, voscr.11.

2 L (†) Întâmpinarea Domnului; Sfinţii Mucenici Iordan şi Gavriil

3 M Sfântul şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana

4 M Cuviosul Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mucenic Avramie

5 J Sfintele Muceniţe Agata şi Teodula

6 V Sf. Vucol, Episcopul Smirnei; Sfinţii Mc.: Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare

7 S Sf. Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuv. Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia

8 D Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia;

Sfintele Muceniţe surori Marta şi Maria

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. II Timotei 3,10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1. (Începutul Triodului)

9 L Sf. Mucenic Nichifor; Sf. Mucenici Episcopi Marcel şi Pangratie. Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului.

10 M † Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sfintele Muceniţe Enata şi Valentina

11 M Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora, împărăteasa (Harţi)

12 J Sf. Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mucenic Hristea

13 V Cuv. Martinian; Sf. Apostoli şi Mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui (Harţi)

14 S Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei.

15 D Sf. Apostol Onisim; Sf. Mucenic Maior; Cuviosul Eusebiu

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2.

16 L Sf. Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf. Mucenici: Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian

17 M Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf. Mariamna

18 M Sf. Leon, Episcopul Romei; Cuv. Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei

19 J Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuvioşii Mărturisitori Evghenie şi Macarie

20 V Sfinţii: Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv. Visarion

21 S Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Episcopul Antiohiei (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

22 D Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia;

Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi); Ap. I. Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

23 L † Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuvioasa Gorgonia

24 M † Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan

25 M Sf. Tarasie, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Mucenici Alexandru şi Ipatie (Harţi – dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte. Zi aliturgică)

26 J Sf. Porfirie, Arhiepiscopul Gazei; Sf. Muceniţă Fotini; Sf. Teodor

27 V Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Talaleu; (Harţi – dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte. Zi aliturgică)

28 S † Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mucenic Nestor

 

MARTIE – MĂRŢIŞOR

(31 de zile – ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

 

1 D Cuv. Muceniţă Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Muceniţă Antonina; Sf. Anton şi Marcel (Lăsatul secului pentru Postul Mare)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 4, voscr. 4

2 L Sf. Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf. Mc. Isihie şi Nestor. (Începutul Postului Mare. Zi aliturgică)

3 M Sfinţii Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (Zi aliturgică)

4 M Cuviosul Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui

5 J Sf. Mc. Conon Grădinarul; Sf. Sfinţit Mc. Conon din Isauria, Sf. Mc. Iraida

6 V Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sf.Eufrosin

7 S Sfinţii Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatador şi Elpidie (Pomenirea morţilor - Sâmbăta Sf. Teodor)

8 D Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei

Duminica a 1-a din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei, 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan l, 43-51; glas 5, voscr. 5.

9 L † Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sf. Mucenic Urpasian

10 M Sfinţii Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii

11 M Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mucenici Trofim şi Talu

12 J Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Grigorie Dialogul; Sf. Simeon, Noul Teolog.

13 V Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

14 S Cuv. Benedict; Sf. Mucenic Alexandru din Pidna (Pomenirea morţilor)

15 D Sf. Mucenici: Agapie, Plisie şi Timolau

Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1,10-14; 2,1-3; al

Sfântului: Evrei 7, 26-28, 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sfântului: Ioan 10, 9-16; glas 6, voscr. 6.

16 L Sf. Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Cuviosul Anin

17 M Cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin

18 M Sf. Chiril, Patriarhul Ierusalimului, Sf. Mucenic Trofim

19 J Sf. Mucenic Hrisant; Sfintele Muceniţe Daria şi Ilaria

20 V Cuvioşii Mc. ucişi în Mânăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Cuv. Nichita Mărturisitorul

21 S Cuv. Iacob, Episcopul şi Mărturisitorul; Sf. Toma şi Serapion (Pomenirea morţilor)

22 D Sf. Cuv. Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida fiica împăratului Traian

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 7, voscr. 7

23 L Cuv. Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui

24 M Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Artemon, Episcopul

25 M (†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)

26 J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfinţii Mucenici Montanus, preotul şi soţia sa Maxima; Odovania Praznicului Bunei Vestiri.

27 V Sf. Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit şi Lidia

28 S Cuv. Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de miniuni. (Pomenirea morţilor)

29 D Cuv. Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf. Mucenic Chiril, diaconul

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20: al Sfântului:

Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Sfântului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8.

30 L Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama Sfântului Pantelimon

31 M Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf. Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mucenic Veniamin, diaconul

 

APRILIE – PRIER

(30 de zile – ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

 

1 M Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărturisitorul. (Denie - Canonul cel Mare)

2 J Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mucenici Amfian şi Edesie

3 V Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor. (Denie - Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)

4 S Cuvioşii: Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon (Pomenirea morţilor)

5 D Sfinţii Mucenici: Teodul, Agatopod, Serapion, Claudie, Diodor şi Nichifor

Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap.Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni, 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 1, voscr. 9

6 L Sf. Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Platonida

7 M Cuv. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf. Mucenic Caliopie, Sf. Mucenic Achilina;

8 M Sf. Apostoli: Irodion, Agav şi Ruf

9 J Sf. Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuv. Vadim Arhimandritul

10 V Sfinţii Mucenici: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Macarie; Sf. Dima

11 S †) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mc. Antipa (Pomenirea morţilor – Sâmbăta lui Lazăr)

12 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim; †) Sf. Mucenic Sava de la Buzău; (Dezlegare la peşte – Denie)

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18

13 L Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon; Sf.Mucenic Elefterie Persul – (Denie)

14 M Sfântul Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; † Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la Gledin; Sfânta Muceniţă Tomaida – (Denie)

15 M Sfinţii Apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim – (Denie)

16 J Sf. Muceniţe Fecioare: Agapia, Irina şi Hionia – (Denia celor 12 Evanghelii)

17 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon, Ep. Persidei; Cuv. Acachie, Ep. Melitinei Armeniei; Sf. Mucenic Adrian – (Denia Prohodului Domnului. Zi aliturgică)

18 S Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Episcopul

19 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

Duminica Sfintei Învieri: Toate ale Praznicului: Apostol, Fapte 1,1-8; Ev. Ioan 1, 1-17

20 L (†) Sfintele Paşti; Sf. Teotim, Episcopul Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu

21 M (†) Sfintele Paşti; Sf. Sfinţiţi Mucenici Ianuarie şi cei împreună cu dânsul; Sf. Muceniţă Alexandra, împărăteasa.

22 M Cuv. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sf. Apostol Natanail (Harţi)

23 J †) Sf.Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

24 V †) Izvorul Tămăduirii; Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Pasicrat şi Valentin; Cuvioasa Elisabeta (Harţi)

25 S Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; †) Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

26 D Sf.Sfinţit Mucenic Vasile Episcopul Amasiei; Sf.Glafira; Sf. Mucenici din Dobrogea: Chiril, Chindeu şi Tasie

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap.Fapte 5, 12-20;

Ev. Ioan 20, 9-31; glas l, voscr. 1

27 L Sf. Sfinţit Simeon, ruda Domnului; Sf.Apostoli: Aristarh, Marcu şi Zinon

28 M Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc.: Maxim, Dada şi Cvintilian din Ozovia

29 M Sfinţii 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)

30 J Sf. Ap. Iacob, fratele Sf. Ap. Ioan Evanghelistul, fiii lui Zevedeu; Sf. Donat

 

MAI – FLORAR

(31 de zile – ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

 

1 V Sf. Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici: Eftimie, Ignate şi Acachie; Cuv. Isidora (Dezlegare la peşte)

2 S Aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sf. Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului

3 D Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf. Mucenici Diodor şi Rodopian

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4.

4 L Sf. Muceniţă Pelaghia; Cuv. Valerian

5 M Sf. Mare Muceniţă Irina; Sf. Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian

6 M Sf. şi Dreptul Iov; Cuvioşii: Mamant, Pahomie şi Ilarion (Dezlegare la peşte)

7 J Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici Acachie şi Codrat

8 V †Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la peşte)

9 S Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

10 D Sf. Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii: Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului); Ap Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

11 L Sfinţii Sfinţiţi Mucenici: Mochie, Acachie şi Dioscor; Sfinţii Metodie şi Chiril, Apostolii slavilor

12 M † Sf. Mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constantinoplului

13 M Sf. Muceniţă Glicheria; Cuv. Serghie Mărturisitorul; (Înjumătăţirea Praznicului Învierii; Dezlegare la peşte)

14 J Sf. Mucenic Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mucenic Terapont

15 V Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ahile, Episcopul Larisei (Dezlegare la peşte)

16 S Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc.: Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherne

17 D Sf. Ap. Andronic şi soţia sa Iunia; Cuvioşii Nectarie şi Teofan

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

18 L Sfinţii Mc: Teodot, cel din Ancira, Petru şi Dionisie; Sf. Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea

19 M Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Muceniţă Chiriachi, Cuv. Memnon

20 M Sf. Mucenic Talaleu; Cuvioşii Talasie şi Marcu Pustnicul (Dezlegare la peşte)

21 J †) Sfinţii Mari Împăraţi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

22 V Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. Muceniţă Sofia doctoriţa; Sfinţii Părinţi de la Sinodul II Ecumenic (Dezlegare la peşte)

23 S Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa

24 D Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Muceniţă Marciana

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap.Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

25 L † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin

26 M Sf. Apostoli Carp şi Alfeu, dintre cei 70; Sf. Mucenici Averchie şi Elena

27 M Sf. Mucenic Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Odovania Praznicului Învierii Domnului (Dezlegare la peşte)

28 J (†)Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Muceniţă Eliconida

29 V Sf. Mc. Teodosia Fecioara; Sf. Mc. Olivian şi Alexandru (Dezlegare la peşte)

30 S Cuvioşii: Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. Mucenic Natalie

31 D Sf. Apostol Ermie; Sfinţii Mucenici Ermei, Eusebie şi Haralambie

Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13; (Rugăciunea lui Iisus) glas 6, voscr. 10

 

IUNIE – CIREŞAR

(30 de zile – ziua are 15 ore, noaptea 9 ore)

 

1 L Sf. Iustin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Just, Justin, Hariton, Firm şi Valerian

2 M † Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului

3 M Sfinţii Mucenici Luchilian cu soţia sa şi cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Muceniţă Paula, fecioara (Dezlegare la peşte)

4 J †)Sfinţii Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Cuvioasa Sofia

5 V Sf. Sfinţit Mucenic Dorotei, Ep. Tirului: Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid. Odovania Praznicului Înălţării Domnului (Dezlegare la peşte)

6 S Cuvioşii: Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie (Sâmbăta morţilor – Moşii de Vară)

7 D (†) Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile); Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Muceniţă Zenaida; Cuvioasa Sebastiana; Cuv. Antim

Duminica a 8-a după Paşti (a Pogorârii Sf. Duh); Toate ale Praznicului; Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8; 12;

8 L (†) Sfânta Treime; Sfinţii Martiri Nicandru şi Marcian

9 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta şi Maria

10 M Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusei; Sf. Mc. Alexandru; Sf. Mc. Antonina (Harţi)

11 J Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava

12 V Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Harţi)

13 S Sf. Muceniţă Achilina; Cuv. Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru. Odovania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh

14 D Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului.

Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) Ap Evrei 11, 33-40; 12 1-2; Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30; glas 8 voscr. l

15 L Sf. Prooroc Amos; Sf.Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

16 M Sf. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei

17 M Sfinţii Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail

18 J Sfinţii Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm

19 V Sf. Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare

20 S Sf. Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)

21 D Sf. Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; Ev. Matei 4, 18-23; (Chemarea primilor Apostoli); glas l, voscr. 2

22 L † Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici: Zenon, Zina şi Galaction

23 M Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mc. Aristocleu, preotul

24 M †) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica);

†) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peşte)

25 J Sf. Mare Mc. Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie

26 V Cuv .David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Goţiei

27 S Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sfânta Ioana Mironosiţa (Dezlegare la peşte)

28 D Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan;

Sf. Mc. Papia (Dezlegare la peşte)

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev.Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr.3.

29 L (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

30 M † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

 

IULIE – CUPTOR

(31 de zile – ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

 

1 M †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

2 J † Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare

3 V Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

4 S Sf. Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta

5 D † Cuviosul Atanasie de la Aton; Cuv. Lampadie; Cuv. Mucenic Ciprian

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4

6 L Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Muceniţă Lucia; Sfinţii Arhip şi Filimon

7 M Sf. Mare Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie

8 M Sf. Mare Mucenic Procopie; Sf. Mucenici Epictet şi Astion

9 J Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf.Mucenici Andrei şi Prov

10 V Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan

11 S Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf.Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra

12 D Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sfânta Veronica

Duminica a 5-a după Rusalii, Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9,1 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) glas 4, voscr. 5.

13 L Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Stefan Savaitul; Cuv.Sara

14 M Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul

15 M Sf. Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Cuv. Vladimir, Luminătorul Rusiei

16 J Sf. Sfinţit Mc. Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust

17 V Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Ierarh Eufrasie

18 S †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina

19 D Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die;

Aflarea moaştelor Cuv. Serafim de Sarov

Duminica a 6-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic); Ap. Romani 12, 6-14; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 1-8; (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) şi a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus) glas 5, voscr. 6

20 L †) Sfântul Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul

21 M Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf.Prooroc Iezechiel; † Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia

22 M Sfânta Mironisiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv. Mc. Marcelia

23 J Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Foca; Sf. Mucenici Trofim şi Teofil

24 V Sf. Muceniţă Hristina; Sf. Mucenic Ermoghen

25 S Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia

26 D Sf. Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf. Muceniţă Paraschevi din Roma

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum); glas 6, voscr. 7

27 L † Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. Cuv. Antuza; Cuv. Marcel

28 M Sf. Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29 M Sf. Mucenici: Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Muceniţă Teodota cu fiii săi

30 J Sf. Ap.: Sila, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, Ep. Umbriei.

(Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

31 V Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea. (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

 

AUGUST – GUSTAR

(31 de zile – ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

 

1 S Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei şi a maicii lor Solomoni.

2 D Aducerea moaştelor Sfântului Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare.

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor) glas 7, voscr. 8

3 L Cuvioşii: Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea, Mironosiţa

4 M Sfinţii 7 Tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Muceniţe Evdochia

5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ

6 J (†) Schimbarea la Faţă a Domnului ( Dezlegare la peşte)

7 V †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Sfinţit Mc. Narcis, Patriarhul Ierusalimului

8 S Sf. Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf. Miron, Episcopul Cretei

9 D Sf. Ap. Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf. Mucenic Antonin

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9.

10 L Sfinţii Mucenici: Lavrentie, arhidiaconul, Xist şi Ipolit

11 M †) Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mucenic Evplu, arhidiaconul

12 M Sf. Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton

13 J Mutarea moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă

14 V Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia

15 S (†) Adormirea Maicii Domnului

16 D Sf. Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Sfetnicul Ianache; Sf. Cuv. Iosif de la Văratic

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunatecului); glas 1,voscr. 10

17 L Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sfinţii Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs

18 M Sfinţii Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon

19 M Sfinţii Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla

20 J Sf. Prooroc Samuel; Sfinţii Mucenici Sever şi Iliodor

21 V Sf. Ap. Tadeu; Sf. Muceniţă Vasa; Sfinţii Mucenici: Donat, diaconul, Romul preotul, Silvan, diaconul şi Venust

22 S Sfinţii Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or

23 D †) Sf. Mucenic Lup. Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap I Corinteni 9,2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11

24 L Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf.Mucenic Tation

25 M Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit

26 M Sfinţii Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic

27 J Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie, Episcopul Cordovei

28 V Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel

29 S (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Cuv.Teodora (Post)

30 D Sf. Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopulului;

Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; † Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; (Tânărul cel bogat); glas 3, voscr. l

31 L Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului

 

SEPTEMBRIE – RĂPCIUNE

(30 de zile – ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

 

1 M † Sf. Cuvios Dionisie Exiguul; † Cuviosul Simeon Stâlpnicul şi mama sa Cuv. Marta (Începutul anului bisericesc)

2 M Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

3 J Sf. Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist

4 V Sf. Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc Moise

5 S † Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Urban

6 D † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc.Macarie

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor celor răi); glas 4, voscr. 2.

7 L Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mucenic Sozont; † Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

8 M (†) Naşterea Maicii Domnului

9 M Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău

10 J Sf. Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria, împărăteasa

11 V Închinarea Sfintei Cruci; Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin

12 S Sfinţii Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului

13 D † Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sfinţii Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, Episcopul Cartaginei; † Cuv.Ioan de la Prislop

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17; (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 5, voscr. 3

14 L (†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)

15 M †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul; Sf.Visarion, Arhiepiscopul Larisei

16 M Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Meletina

17 J Sf. Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis

18 V Sf. Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf. Mucenici Ariadna şi Castor

19 S Sfinţii Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont

20 D Sf. Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci: Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 6, voscr. 4

21 L Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci

22 M † Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi; Sf. Sfinţit Mucenic Foca, Episcop de la Sinopi; Sf.Mucenic Isaac şi Sf. Martin

23 M †) Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia

24 J † Sfânta Mare Muceniţă, Întocmai cu Apostolii Tecla; Cuviosul Coprie

25 V Cuvioasa Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej

26 S † Mutarea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Muceniţă Hira

27 D †) Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sfinţii Mucenici Calistrat şi Epiharia

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată); glas 7, voscr. 5

28 L † Cuviosul Hariton Mărturisitorul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mucenic Pimen

29 M Cuviosul Chiriac Sihastrul; Sfinţii Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia

30 M Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sfintele Muceniţe Ripsimia şi Gaiani

 

OCTOMBRIE – BRUMĂREL

(31 de zile – ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

 

1 J † Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul; † Sfinţii Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani

2 V Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf. Muceniţă Justina; Cuviosul Teofil

3 S Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf.Mc.Teoctist

4 D Sf.Sfinţit Mc. Ierotei, Episcopul Atenei; Sf. Mc.: Domnina, Audact şi Calistena

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap II Corinteni 11 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe Munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 8, voscr. 6.

5 L Sfintele Muceniţe Haritina şi Mamelta

6 M † Sf. Apostol Toma; Sfânta Muceniţă Erotiida

7 M Sf. Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul, şi Polihronie

8 J Cuvioasa Pelaghia; Sf.Taisia

9 V Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia

10 S Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul

11 D Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Cuv.Teofan Mărturisitorul;

Sf. Muceniţe Zenaida şi Filonila

Duminica a 21-a după Rusalii; (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8,5-15 (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinţi Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas l, voscr. 7

12 L Sfinţii Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul Maiumei

13 M Sfinţii Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica

14 M †) Cuvioasa Parascheva; Sf. Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan

15 J Sf. Cuv. Mucenic Luchian; Cuv. Savin şi Vars, Episcopii

16 V Sf. Mucenic Longhin Sutaşul; Sf. Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie

17 S Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mucenic Andrei Criteanul

18 D † Sf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 2, voscr. 8

19 L Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mucenici: Uar, Felix preotul şi Eusebiu, diaconul

20 M Sf. Mare Mucenic Artemie, Cuvioasa Matroana

21 M †) Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sf. Mucenic Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare

22 J Sf. Ierarh întocmai cu Apostolii, Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes

23 V Sf. Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

24 S Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mucenici Sevastiana şi Valentin

25 D Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 3, voscr. 9

26 L †) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 M †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor

28 M † Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici: Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Firmilian, Episcopul

29 J Cuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv. Avramie

30 V Sfinţii Mucenici: Zenovie, Episcopul şi sora sa Zenovia; Sf. Ap. Cleopa

31 S Sfinţii Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

 

NOIEMBRIE – BRUMAR

(30 de zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 

1 D Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16 19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 4, voscr. 10

2 L Sfinţii Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie

3 M Sfinţii Mucenici: Achepsima, Episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul

4 M Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mucenici Nicandru, Episcopul şi Ermeu, preotul

5 J Sf. Mucenici Galaction şi Epistimia; Sfinţii Silvan şi Grigorie, Arhiepiscopul

6 V Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Luca

7 S Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Cuviosul Lazăr (Pomenirea Morţilor)

8 D †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); glas 5, voscr. 11

9 L Sfinţii Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf.Ierarh Nectarie Taumaturgul

10 M Sfinţii Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest

11 M Sf. Mc.: Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Mc. Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul

12 J Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil, Pustnicul; †) Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu

13 V †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv. Damaschin

14 S † Sf. Apostol Filip; Sf. Grigorie Palama

(Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)

15 D †) Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ; Sfinţii Mucenici Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Naşterii Domnului).

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda Samarineanului milostiv); glas 6, voscr. 1

16 L † Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei

17 M Sfântul Grigorie Taumaturgul; Cuvioşii Lazăr Zugravul şi Zaharia

18 M Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mucenici Romano şi Zaheu, diaconul

19 J Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mucenic Varlaam

20 V Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;

†) Sf. Grigorie Decapolitul, Sf. Mucenic Dasie; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului

21 S (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

22 D Sfinţii Ap.: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 7 voscr. 2

23 L †) Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie

24 M Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, Episcopul Romei şi Petru, Episcopul Alexandriei

25 M † Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie. Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului

26 J Cuvioşii: Alpie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul

27 V Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie

28 S Cuv. Mucenic Stefan cel Nou; Sf. Mucenic Irinarh (Dezlegare la peşte)

29 D Sfinţii Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la peşte)

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor); glas 8, voscr. 3

30 L †) Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf. Frumentie (Dezlegare la peşte)

 

DECEMBRIE – UNDREA

(31 de zile – ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)

 

1 M Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul. Ziua Naţională a României

2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Solomon, Arhiepiscopul Efesului

3 J †) Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofonie; Sf. Sfinţit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei (Dezlegare la peşte)

4 V † Sf. Mare Muceniţă Varvara; Cuv. Ioan Damaschin

5 S † Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)

6 D †) Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas l, voscr. 4

7 L †) Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)

8 M Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sfinţii Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor

9 M Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. Ana; Sfânta Proorociţă Ana

10 J Sfinţii Mucenici: Mina, Ermoghen şi Eugraf

11 V Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou

12 S † Sf. Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ierarh Alexandru (Dezlegare la peşte)

13 D † Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc.: Eustratie, Auxentie,

Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara (Dezlegare la peşte)

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 14,16-24 (Pilda celor poftiţi la cină), glas 2, voscr. 5.

14 L Sf. Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie

15 M † Sf. Sfinţit Mucenic Elefterie; Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana

16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mucenic Marin; Sf. Teofana, împărăteasa

17 J Sf. Prooroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)

18 V †) Cuviosul Daniel Sihastrul; Sf. Mucenici: Sebastian şi Zoe; Cuv. Modest

19 S Sf. Mc. Bonifatie; Cuv. Grichentie, Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la peşte)

20 D Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Ignatie Teoforul

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)

Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului), glas 3, voscr. 6

21 L Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Mucenic Temistocle

22 M † Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Mare Muceniţă Anastasia; Sf. Mucenici Hrisogon şi Teodota

23 M Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuv. Pavel şi Naum

24 J Sf. Cuv. Muceniţă Eugenia (Ajunul Crăciunului)

25 V (†) Naşterea Domnului (Crăciunul – Harţi)

26 S (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tismana

27 D †) Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Duminica după Naşterea Domnului; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 4, voscr. 7

28 L Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

29 M Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel

30 M Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon Arhimandritul (Harţi)

31 J Cuvioasa Melania Romana; Sf. Mucenic Hermes;

Odovania Praznicului Naşterii Domnului

 

 

RÂNDUIELI BISERICEŞTI:

 

ZILE DE POST ŞI POSTURI DE PESTE AN

Miercurile şi vinerile de peste an,

afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)

Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paşti (2 martie – 18 aprilie)

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (15 – 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august)

Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

 

ZILE ÎN CARE NU SE SĂVÂRŞEŞTE

SFÂNTA LITURGHIE - ZILE ALITURGICE

Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti

(25 şi 27 februarie)

Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti

(2 şi 3 martie)

Vineri în Săptămâna Patimilor (17 aprilie)

 

NU SE FAC NUNŢI

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de brânză (23 februarie – 1 martie)

În Postul Sfintelor Paşti (2 martie – 18 aprilie)

În Săptămâna Luminată (19 – 25 aprilie)

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (15 – 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează

(25 decembrie – 6 ianuarie)

 

ZILE ŞI DATE IMPORTANTE

Duminică, 17 mai – Ziua Naţională a Familiei

Duminică, 7 iunie – Ziua mamei şi copilului

Luni, 1 septembrie – Ziua rugăciunii pentru mediu

Joi, 13 noiembrie – Ziua Bibliei

 

SĂRBĂTORI BISERICEŞTI NAŢIONALE

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (28 mai)

Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României (30 noiembrie)

 

ZILE ŞI SĂRBĂTORI LEGALE

ÎN CARE NU SE LUCREAZĂ

1 şi 2 ianuarie

1 mai

19 şi 20 aprilie (prima şi a doua zi de Paşti)

Prima şi a doua zi de Rusalii

15 August - Adormirea Maicii Domnului

1 decembrie (Ziua Naţională)

25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun)

 

NU SE FAC NUNŢI ÎN ANUL 2010

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de brânză (8 – 14 februarie)

În Postul Sfintelor Paşti (15 februarie – 3 aprilie)

În Săptămâna Luminată (4 – 10 aprilie)

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (31 mai – 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

 

 

Site administrat de PaginaTa!NET
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 1133,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română