Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
            Untitled Document

Calendar Creştin-Ortodox

Calendar 2009 | Calendar 2008 | Calendar 2007

 
Manastirea Comana

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document

2008

 

I a n u a r i e – G e r a r

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 

1 M  (†) Tăierea împrejur, cea după Trup a Domnului; Sf.Vasile cel Mare  (Anul Nou)

2 M  Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf.Silvestru, episcopul Romei şi Sf.Serafim de Sarov

        (Harţi)

3 J   Sf.Prooroc Maleahi; Sf.Mucenic Gordie

4 V  Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli ; Cuviosul Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei (Harţi)

5 S   Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Bobotezei – Post - )

6 D   (†) Botezul Domnului  - Dumnezeiasca Arătare (Boboteaza)

        Duminica Botezului Domnului.Toate ale praznicului

7 L   †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

8 M  Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuvioasa Domnica

9 M   Sf.Mucenic Polieuct ; Cuviosul Eustratie

10 J   Sf.Grigorie, Episcopul Nisei; Cuviosul Dometian;†) Sfântul Cuvios Antipa

          de la Calapodeşti

11 V   †) Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuviosul Vitalie

12 S   Sfintele Muceniţe Tatiana, diaconiţa şi Eutasia

13 D   Sfinţii Mc.Ermil şi Stratonic; Cuviosul Iacob din Nisibe

          Duminica după Botezul Domnului; Ap.Efeseni 4,7-13; Ev.Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 8, voscr.11

14 L  Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Odovania Praznicului Botezului Domnului

15 M  Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

16 M  Închinarea cinstitului lanţ al Sf.Ap.Petru; Sf.Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el

17 J    †)Cuviosul Antonie cel Mare

18 V   †) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei

19 S   Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf.Muceniţă Eufrasia

20 D   †) Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf.Mucenici Vas şi Eusebiu

          Duminica a 29-a după Rusalii ( a celor 10 leproşi); Ap.Coloseni 3,4 – 11; Ev.Luca 17, 12-19; glas l, voscr.l.

21 L  Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sf.Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila

22 M  Sf.Apostol Timotei; Sf.Mc. Cuvios Anastasie Persul

23 M  Sf.Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf.Mucenic Agatanghel

24 J   Cuvioasa Xenia; Sf.Mucenici: Vavila, Timotei şi Agapie

25 V  †) Sf.Grigorie Teologul; †) Sf.Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie

26 S  Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan

27 D  † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sf.Marciana, împărăteasa

          Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap.I Timotei l, 15-17; E v.Luca 18, 35-43; glas 2, voscr.2

28 L   Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob, Sihastrul

29 M  Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

30 M  †) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf.Sfinţit Mc. Ipolit, Episcopul Romei

 31 J   Sfinţii Doctori fără de arginţi, făcători de minuni  Chir şi Ioan; Sf.Mucenic Victorin

 

 

 

 

F e b r u a r i e – F ă u r a r

(29 zile – ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

 

1 V   Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf.Mucenici: Trifon, Perpetua şi Felicitas

2 S   (†) Întâmpinarea Domnului; Sfinţii Mucenici Iordan şi Gavriil

3 D   Sfântul şi Dreptul Simeon; Sfânta Proorociţă Ana

        Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap.I Timotei, 4, 9-15; Ev.Luca 19, l-10; glas

        3, voscr. 3.

4 L   Cuviosul Isidor Pelusiotul; Sf.Sfinţit Mucenic Avramie

5 M  Sfintele Muceniţe Agata şi Teodula

6 M  Sf.Vucol, Episcopul Smirnei; Sf.Mucenici: Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv.Varsanufie cel Mare

7 J    Sf.Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuv.Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia

8 V  Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf.Prooroc Zaharia; Sfintele Muceniţe surori Marta şi Maria

9 S   Sf.Mucenic Nichifor; Sf.Mucenici Episcopi Marcel şi Pangratie; Odovania Praznicului

         Întâmpinării Domnului    

10 D  † Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf.Muceniţe Enata şi Valentina

          Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap.II Corinteni 6, 16-18; 7,1 ; Ev.Matei 15, 21 -28; glas 4, voscr.4.

11 L   Sf.Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf.Teodora împărăteasa

12 M  Sf.Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului;

          Sf.Mucenic Hristea 

13 M  Cuv.Martinian; Sf.Apostoli şi Mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui

14  J   Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf.Filimon , Episcopul Gazei

15 V   Sfântul Apostol Onisim; Sf.Mucenic Maior; Cuviosul Eusebiu

16  S   Sf.Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf.Mucenici:Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv.Flavian

17 D   Sf.Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf.Mariamna

           Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap.II Timotei, 3, 10-15; Ev.Luca 18, 10-14; glas 5, voscr.5

18 L   Sf.Leon, Episcopul Romei;Cuv.Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei

19 M  Sf.Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv.Mărturisitori Evghenie şi Macarie

20 M  Sfinţii: Leon Episcopul Cataniei  şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv.Visarion (Harţi)

21  J  Cuv.Timotei, Sf.Eustatie, Episcopul Antiohiei

22 V  Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc.din Evghenia; Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu  (Harţi)

23 S   † Sfântul Sfinţit Mc.Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv.Gorgonia

24 D  †) Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan

           Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap.I Corinteni 6, 12-20 ; Ev.Luca 15, 11-32; glas 6, voscr.6.

25 L   Sf.Tarasie, Arhiepiscopul Constantinopolului ; Sf.Mucenici Alexandru şi Ipatie

26 M  Sf.Porfirie, Arhiepiscopul Gazei; Sf.Muceniţă Fotini; Sf.Teodor

27 M  Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Taleleu

28 J    Cuv.Vasile Mărturisitorul; Sf.Sfinţit Mucenic Nestor

29 V  Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea;

 

 

 


M a r t i e – M ă r ţ i ş o r

(31 zile – ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

1 S  Cuv.Muceniţă Evdochia; Cuv.Domnina; Sf.Muceniţă Antonina; Sfinţii Marcel şi Anton   

       (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă )

2 D  Sf.Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf.Mucenici Isihie şi Nestor

       Duminica lăsatului sec de carne ( a Înfricoşatei judecăţi); Ap.I, Corinteni 8, 8-13 ; 9, 1-2; Ev.Matei 25, 31-46; glas 7 voscr.7

3 L  Sf.Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc   

4 M  Cuv.Gherasim de la Iordan; Sf.Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui

5 M  Sf.Mucenic Conon Grădinarul; Sf.Sfinţit Mucenic Conon din Isauria; şi Sf.Muceniţă Iraida

        (Harţi); Dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte; (zi aliturgică )

6 J   Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sf.Eufrosin

7 V  Sfinţii Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem,Evghenie,Capiton, Agatador şi Elpidie

        (Harţi); Dezlegare la lapte,brânză,ouă şi peşte; (zi aliturgică)

8 S   Cuv.Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei

9 D  † Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sf.Mucenic Urpasian (Lăsatul Secului pentru Postul Mare)

         Duminica Lăsatului Sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap.Romani 13, 11-14; 14, 1-4;  Ev.Matei 6, 14-21; glas 8 voscr.8

10 L  Sf.Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii ; Începutul Postului Mare; (zi aliturgică)

11 M  Sf.Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf.Mucenici Trofim şi Talu;  (zi aliturgică)

12 M  Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Grigorie Dialogul: Sf.Simeon Noul Teolog

13 J   Aducerea moaştelor Sf.Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

14 V  Cuv.Benedict; Sf.Mucenic Alexandru din Pidna

15 S  Sfinţii Mucenici: Agapie, Plisie şi Timolau ; (Pomenirea morţilor – Sâmbăta Sf. Teodor)

16 D  Sf.Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi  Cuv.Anin

          Duminica a 1-a din Post (a Ortodoxiei); Ap.Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev.Ioan l, 43-51;glas l voscr.9

17 L  Cuv.Alexie, Omul lui Dumnezeu; Sf.Mucenic Marin

18 M  Sf.Chiril, Patriarhul Ierusalimului; Sf.Mucenic Trofim

19 M  Sf.Mucenic Hrisant; Sf.Muceniţe Daria şi Ilaria

20 J   Cuvioşii Mucenici, ucişi în Mânăstirea Sf.Sava cel Sfinţit; Cuv.Nichita Mărturisitorul

21 V  Cuv.Iacob, Episcopul şi Mârturisitorul; Sfinţii Toma şi Serapion

22 S  Sf.Cuv.Mucenic Vasile, preotul din Ancira ; Sf.Drosida, fiica împăratului Traian (Pomenirea morţilor)

23 D  Cuv.Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui

          Duminica a 2-a din Post (a Sf.Grigorie Palama); Ap.Evrei l, 10-14; 2, 1-3; al  Sfântului; 7, 26-28; 8, 1-2; Ev.Marcu 2, 1-12  (Vindecarea slăbănogului din Capernaum);  Ev. Sfântului: Ioan 10, 9-16; glas 2, voscr.10

24 L  Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv.Zaharia; Sf.Artemon, episcopul

25 M (†) Buna Vestire ( Dezlegare la Peşte)

26 M  Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf.Mucenici Montanus, preotul şi soţia sa, Maxima.

    Odovania Praznicului Bunei Vestiri

27 J   Sf.Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf.Prooroc Anania; Sf.Mucenici Filit şi Lidia

28 V  Cuv.Ilarion cel Nou şi Cuv.Ştefan, făcătorul de minuni

29 S  Cuv.Mucenic Marcu,Episcopul Aretuselor; Sf.Mucenic Chiril, diaconul (Pomenirea morţilor)

30 D  Cuv.Ioan Scărarul; Sf.Prooroc Ioad; Sf.Euvula, mama Sfântului Pantelimon

          Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap.Evrei 4, 14-16; 5, 1-6;Ev.Marcu 8, 34-38 şi 9, 1 ; glas 3, voscr.11  

31 L  Sf.Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf.Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei şi  Sf.Mucenic Veniamin,diaconul

 

A p r i l i e – P r i e r

(30 zile – ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

 

1 M  Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie Mărturisitorul

2 M  Cuv.Tit, făcătorul de minuni; Sf.Mucenici Amfian şi Edesie

3 J  Cuv.Nichita Mărturisitorul; Sf.Mucenic Elpidifor

4 V  Cuvioşii: Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon

5 S  Sf.Mucenici: Teodul,Agatopod,Claudie,Diodor,Serapion şi Nichifor (Pomenirea morţilor)

6 D Sf.Mc.Irineu, Episcop de Sirmium; Sf.Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Platonida 

      Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Sfântului:  Efeseni 5, 8-19; Ev.Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Sfântului:Matei 4, 25 şi 5, 1-12; (Predica de pe munte); glas 4, voscr.l

7 L  Cuv.Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf.Mucenici: Caliopie şi Achilina

8 M  Sf.Apostoli: Irodion, Agav şi Ruf

9 M  Sf.Mc.Eupsihie din Cezareea;Cuv.Vadim arhimandritul.(Denie – Canonul cel Mare )

10 J  Sf.Mucenici Terentie, Pompie,African, Maxim şi Macarie; Sf.Dima

11 V  †) Sf.Ierarh Calinic de la Cernica ; (Denie – Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)

12 S  †)Sf.Mucenic Sava de la Buzău; Cuv.Vasile Mărturisitorul,Sf.Antuza; (Pomenirea morţilor)

13 D  Sfinţii Sfinţiţi Mucenici: Artemon, Cvintilian şi Dada

          Duminica a 5-a din Post ( a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap.Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev.Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 5  voscr.2

14 L  Sfântul Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; † Sf.Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin;

        Sf.Muceniţă Tomaida

15 M  Sfinţii Apostoli : Aristarh, Pud şi Trofim

16 M  Sfintele Muceniţe fecioare Agapia,Irina şi Hionia

17 J  Sf.Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv.Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei;

         Sf.Mucenic Adrian

18 V  Cuv.Ioan, ucenicul Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Cosma, episcopul

19 S  Cuv.Ioan de la Lavra Veche; Sf.Sfinţit Mucenic Pafnutie (Sâmbăta lui Lazăr-Pomenirea

          morţilor)

20 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim†) Sf.Teotim, Episcopul Tomisului (Dezlegare la peşte)

         Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale Praznicului;Ap.Filipeni 4, 4-9; Ev.Ioan 12, 1-18; (Denie)

21 L  Sf.Sfinţit Mucenic Ianuarie, episcopul; Sf.Muceniţă Alexandra Împărăteasa  ( Denie )

22 M  Cuv.Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sf.Ap.Natanail ( Denie )

23 M  †) Sf.Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă (Denie)

24 J  †) Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava,Mitropoliţii Transilvaniei; Sf.Ierarh

            Iosif Mărturisitorul din Martamureş; Sf.Pasicrat şi Valentin; Cuv.Elisabeta ( Denia celor 12 Evanghelii )

          

25 V  Sf.Apostol şi Evanghelist Marcu; †) Sf.Cuvios Vasile de la Poiana Mărului;(zi aliturgică -  Denia Prohodului Domnului)

26 S  Sf.Sfinţit Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sf.Glafira

27 D  (†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

          Duminica Sfintei Învieri. Toate ale Praznicului;  Ap.Fapte l, l-8; Ev.Ioan l, 1-17;

28 L (†) Sfintele Paşti; Sf.Apostoli Iason şi Sosipatru

29 M (†) Sfintele Paşti Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Cuv.Memnon Mărturisitorul

30 M  Sf.Ap.Iacob, fratele Sf.Ap.Ioan Evanghelistul, fiii lui Zevedeu (Harţi)

 

 

 

M a i – F l o r a r

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

 

1 J  Sf.Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie

2 V †)Izvorul Tămăduirii ; Aducerea moaştelor Sf.Atanasie cel Mare (Harţi)

3 S  Sf.Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf.Mucenici Diodor şi Rodopian

4 D  Sf.Muceniţă Pelaghia; Cuv.Valerian

       Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap.Fapte 5, 12-20; Ev.Ioan 20, 19-31; glas l, voscr.l

5 L   Sf.Mare Muceniţă Irina; Sf.Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian

6 M  Sfântul şi Dreptul Iov; Cuvioşii:Marmant, Pahomie şi Ilarion

7 M  Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf.Mucenici Acachie şi Codrat

8 J  † Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuviosul Arsenie cel Mare

9 V   Aducerea la Bari a moaştelor Sf.Ierarh Nicolae; Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor

10 S  Sf.Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie

11 D  Sf.Sfinţit Mucenic Mochie; Sfinţii Metodie şi Chiril, apostolii slavilor

         Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor)Ap.Fapte 6, 1-7 ; Ev.Marcu 15, 43-47; 16 1-8; glas 2, voscr.4

12 L  † Sf.Mucenic Ioan Valahul; Sf.Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf.Gherman, Patriarhul

          Constantinopolului

13 M  Sf.Muceniţă Glicheria ; Cuv.Serghie Mărturisitorul

14 M  Sf.Mc.Isidor din Hios; Sf.Sfinţit Mucenic Terapont

15  J  Cuv.Pahomie cel Mare; Sf.Ahile, Episcopul Larisei

16 V  Cuv.Teodor cel Sfinţit; Sf.Mucenici:Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherne

17 S  Sf.Ap.Andronic şi cei împreună cu dânsul; Sf.Iunia; Cuv.Nectarie şi Teofan

18 D  Sf.Mucenici: Teodot, cel din Ancira, Petru şi Dionisie; Sf.Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea.

         Duminica a 4-a după Paşti (a Slănănogului); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev.Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr.5

19 L   Sf.Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf.Muceniţă Chiriachi; Cuv.Memnon

20 M  Sf.Mucenic Taleleu;Cuv.Talasie; Cuv.Marcu Pustnicul

21 M  †) Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, întocmai cu apostolii

22 J   Sf.Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf.Muceniţă Sofia Doctoriţa;  Sfinţii Părinţi de la Sinodul al  II-lea Ecumenic

23 V  Cuv.Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf.Maria lui Cleopa

24 S  Cuv.Simeon; Sf.Mucenic Serapion; Sf.Muceniţă Marciana

25 D  † A treia aflare a capului Sf.Ioan Botezătorul; Sf.Mucenic Celestin

        Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap.Fapte 11, 19-30; Ev.Ioan 4, 5-42;  glas 4, voscr.7

26 L  Sf.Apostoli Carp şi Alfeu, dintre cei 70; Sf.mucenici Averchie şi Elena

27 M  Sf.Mucenic Iuliu Veteranul; Sf.Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei

28 M  Cuv.Nichita Mărturisitorul; Sf.Sfinţit Mc.Eutihie; Sf.Muceniţă Eliconida

29 J  Sf.Muceniţă Teodosia Fecioara; Sf.Mucenici Olivian şi Alexandru

30 V  Cuvioşii Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf.Mc.Natalie 

31 S  Sf.Mucenic Ermie; Sfinţii Mucenici Eusebie şi Haralambie

 

 

 

 

 

 

I u n i e – C i r e ş a r

(30 zile – ziua are 15 ore, noaptea 9 ore)

1 D  Sf.Mc.Iustin Martirul şi Filosoful; Sf.Mucenici: Hariton, Firm şi Valerian

        Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap.Fapte 16, 16-34; Ev.Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr.8

2 L  † Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf.Nichifor Patriarhul Constantinopolului

3 M  Sf.Mucenici Luchilian cu soţia şi cei 4 copii ai lor :Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Muceniţă Paula, Fecioara

4 M  † Sf.Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf.Mitrofan, Patriarhul

         Constantinopolului; Odovania Praznicului Învierii

5 J  (†) Înălţarea Domnului ( Ziua Eroilor); Sf.Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf.Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid

6 V  Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf.Mc.Ghelasie

7 S  Sf.Sfinţit Mucenic Teodot; Sf.Muceniţă Zenaida; Cuv.Sebastiana; Cuv.Antim

8 D  Sfinţii Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat

        Duminica a 7-a după Paşti ( a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic);Ap.Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev.Ioan 17, 1-3; (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr.10

9 L   Sf.Chiril al Alexandriei; Sf.Muceniţe: Tecla Mariamni, Marta şi Maria

10 M  Sf.Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei; Sf.Mc.Alexandru; Sf.Muceniţă Antonina

11 M  Sf.Apostoli Vartolomeu şi Varnava

12 J  Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul

13 V Sf.Mc.Achilina; Cuv.Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru

14 S  Sf.Prooroc Elisei ; Sf.Metodie, Patriarhul Constantinopolului

15 D  (†)Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile). Sf.Prooroc Amos; Sf.Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi A ugustin

          Duminica a 8-a după Paşti (a Pogorârii Sfântului Duh); Toate ale Praznicului: Ap.Fapte, 2, 1-11; Ev.Ioan. 7, 37-53 ; 8, 12

16 L  (†) Sfânta Treime; Sf.Tihon,Episcopul Amatundei; Sf.Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul

17 M  Sf.Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail

18 M  Sf. Mucenici:Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm ( Harţi )

19 J   Sf.Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv.Paisie cel Mare

20 V Sf.Sfinţit Mucenic Metodie,Episcopul Patarelor; Cuv.Calist, Patriarhul Constantinopolului (Harţi)

21 S  Sf.Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie. Odovania Praznicului Pogorârii Sf.Duh

22 D Sf.Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf.Mucenici : Zenon, Zina şi Galaction (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli)

           Duminica a 1-a după Rusalii ( a Tuturor Sfinţilor); Ap.Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev.Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr.1.

23 L  Sf.Muceniţă Agripina; Sf.Mucenic Aristocleu preotul (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli )

24  †) Naşterea Sf.Ion Botezătorul ( Sânzienele – Drăgaica); †) Sf.Niceta din Remesiana; Aducerea  moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peşte)

25 M Sf.Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie

26 J  Cuv.David din Tesalonic; Sf.Ioan, Episcopul Gotiei

27 V  Cuv.Samson, primitorul de străini; Sf.mucenic Anect; Sf.Ioana, Mironosiţa

28 S  Aducerea moaştelor Sf.Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf.Mucenic Papia

29 D (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

          Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români); Ap.Romani 2, 10-16; Ev.Matei 4, 18-23(Chemarea primilor Apostoli); glas l, voscr.2.

30 L  † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf.Ierarh Ghelasie de la Râmeţi

 

 

 

 

I u l i e – C u p t o r

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

1 M  †) Sf.Ierarh Leontie dela Rădăuţi; Sf.Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

2 M  † Aşezarea Veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne;†) Sf.Voievod Ştefan cel Mare

3 J   Sf.Mc.Iachint; Sf.Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

4 V  Sf.Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv.Marta

5 S  † Cuv.Atanasie de la Aton;Cuv.Lampadie; Cuv.Mucenic Ciprian

6 D  Cuv.Sisoie cel Mare; Sf.Muceniţă Lucia; Sf.Arhip şi Filimon

        Duminica a 3-a după Rusalii;Ap. Romani 5, 1-10; Ev.Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii);

        glas 2, voscr.3

7  L  Sf.Mare  Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie

8  M  Sf.Mare Mucenic Procopie; Sf.Mucenici Epictet şi Astion

9 M  Sf.Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf.Mucenici Andrei şi Prov

10 J  Sfinţii 45  Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf.Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan

11 V  Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Olga,împărăteasa Rusiei; Cuv.Leon din Mandra

12 S  Sf.Mucenici Proclu şi Ilarie; Sf.Veronica

13 D  Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil;  Cuv.Ştefan Savaitul; Cuv.Sara

          Duminica a 4-a după Rusalii ( a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic) Ap.Romani 6,

          18-23 ; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3, 8-15;Ev.Matei 8, 5-13; (Vindecarea slugii sutaşului) şi a

          SfinţilorPărinţi Ioan  17, 1-13; glas 3; voscr.4

14 L  Sf.Apostoli Achila; Sf.Mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul

15 M  Sf.Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep.Tesalonicului; Cuv.Vladimir,Luminătorul Rusiei

16 M  Sf.Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf.Mucenici Avudin şi Faust

17 J  Sf  Mare Muceniţă Marina; Sf.Ierarh Eufrasie

18 V  †) Sf.Mucenic Emilian de la Durostor ; Sf.Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina

19 S  Cuv.Macrina, sora Sfântului Vasile cel mare;Cuv.Die; Cuv.Serafim de Sarov

20 D  †) Sfântul Măritul Proroc Ilie Testiveanul

          Duminica a 5-a după Rusalii. Ap.Romani 10, 1-10;Ev.Matei 8, 28-34 ; 9, 1 (Vindecarea

          celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr.5.

21 L  Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf.Prooroc Iezechiel

22 M  Sf.Mironisiţă întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv.Muceniţă Marcelia

23 M  Aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mucenic Foca; Sf.Mucenici Trofim şi Teofil

24  J  Sf.Muceniţă Hristina; Sf.Mucenic Ermoghen

25 V  Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia

26 S  Sf.Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf.Muceniţă Paraschevi din Roma

27 D  † Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv.Antuza

          Duminica a 6-a după Rusalii; Ap.Romani 12, 6-14; Ev.Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului

          din Capernaum) ; glas 5, voscr.6

28 L  Sf.Apostoli şi diaconi : Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29 M  Sf.Mucenici: Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf.Muceniţă Teodota, cu fiii săi 

30 M  Sf.Apostoli: Sila, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf.Muceniţă Iulita; Sf.Sfinţit Mucenic Valentin,

          Episcopul Umbriei

31 J  Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântulşi Dreptul Evdochim;Sf.Iosif din Arimateea

         (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

 

 

 

A u g u s t – G u s t a r

(31 zile – ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

1 V   Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii

         Domnului

 2 S  Aducerea moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat

        Justinian cel Mare       

3 D  Cuvioşii: Isaachie, Dalmat  şi Faust; Sf.Salomeea Mironosiţa

        Duminica a 7-a după Rusalii; Ap.Romani 15, 1-7; Ev.Matei 9, 27- 35 ; (Vindecarea a doi orbi

        şi a unui mut în Capernaum); glas 6, voscr.7

4 L   Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv.Muceniţe Evdochia

5 M  Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă aDomnului; †) Cuv.Ioan Iacob de la Neamţ  

6 M  (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la peşte)

7 J   †) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sf.Sfinţit Mucenic Narcis,Patriarhul Ierusalimului

8 V  Sf.Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf.Miron, Episcopul Cretei

9 S  Sf.Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf.Mc.Antonin

10 D  Sf.Mucenici : Lavrentie, arhidiaconul, Xist şi Ipolit

        Duminica a 8-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 1, 10-17; Ev.Matei 14, 14-22; (Înmulţirea

        pâinilor); glas 7, voscr.8

11 L  †) Sf.Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mare Mucenic Evplu, arhidiaconul

12 M  Sf.Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton

13 M  Mutarea moaştelor Cuv.Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă

14 J   Înainteprăznuirea Adormirii maicii Domnului; Sf.Prooroc Miheia

15 V (†) Adormirea maicii Domnului ( Dezlegare la peşte)

16 S  Sf.Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai

         săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache;

17 D  Sf.Sfinţit Mucenic Miron; Sf.Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs

         Duminica a 9-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 3, 9-17; Ev.Matei 14, 22-34; (Umblarea pe mare

         - Potolirea furtunii); glas 8, voscr.9

18 L  Sf.Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon

19 M Sf.Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla

20 M Sf.Prooroc Samuel; Sf.Mucenici: Sever şi Iliodor

21 J  Sf.Ap.Tadeu; Sf.Muceniţă Vasa; Sf.Mucenici: Donat, diaconul, Romul, preotul, Silvan, diaconul

         şi Venust

22 V  Sf.Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or

23 S  †) Sf.Mucenic Lup; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

24 D  Sf.Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf.Mucenic Tation

          Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev.Matei 17, 14-23 (Vindecarea

          lunaticului); glas l, voscr.10

25 L  Aducerea moaştelor Sf.Apostol Vartolomeu; Sf.Apostol Tit

26 M  Sf.Mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic

27 M  Cuv.Pimen; Sf.Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie, Episcopul Cordovei

28 J  Cuv.Moise Etiopianul; Sf.Mucenic Diomid; Sf.Ana proorociţa, fiica lui Fanuel

29 V  (†) Tăierea Capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv.Teodora (Post)

30 S  Sf.Ierarhi; Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului; † Sf.Ierarh Varlaam,

         Mitropolitul Moldovei

31 D  Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

         Duminica a 11-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 9, 2-12; Ev.Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului

          nemilostiv); glas 2, voscr.11

 

S e p t e m b r i e – R ă p c i u n e

(30 zile – ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

 

1 L  †Cuviosul Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv.Marta. (Începutul anului bisericesc)

2 M  Sf.Mucenic Mamant; Sf.Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

3 M  Sf.Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Micomidiei; Cuviosul Teoctist

4 J   Sf.Sfinţit Mucenic Vavila,Episcopul Antiohiei; Sf.Prooroc Moise

5 V  † Sf.Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sf.Mc.Urban

6 S  † Pomenirea minunii Sf.Arhanghel Mihail înColose; Sf.Mc.Macarie

7 D  Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Sf.Mucenic Sozont

        Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci .Ap.Galateni 6, 11-18; Ev.Ioan 3, 13-17;

        (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 3 voscr.1

8 L  (†) Naşterea Maicii Domnului

9 M  Sfinţii şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; † Sf.Cuvios Onufrie de la Vorona;Sf.Mucenic Severian;

         Cuv.Teofan Mărturisitorul

10 M  Sf.Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf.Pulheria, împărăteasa 

11 J  Cuv.Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin

12 V  Sf.Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului

13 S  Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci. Sf.Sfinţit Mc. Corneliu Sutaşul;

         † Cuviosul Ioan de la Prislop

14 D (†) Înălţarea Sfintei Cruci  (Post)

         Duminica Înălţării Sfintei Cruci; Ap.I. Corinteni l, 18-24; Ev.Ioan 19, 6-11; 13-20; 25-28;

         31-35; (Judecarea şi răstignirea lui Iisus). Ale Praznicului

15 L  †) Sfântul ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Mare Mucenic Nichita Romanul; Sf.Visarion,

          Arhiepiscopul Larisei

16 M  Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Muceniţă Meletina

17 M  Sf.Muceniţă Sofia şi ficele sale: Pistis, Agapis şi Elpis

18 J  Sf.Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf.Mucenici Ariadna şi Castor

19 V Sf.Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont

20 S  Sf.Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa, Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist

21 D  Sf.Ap.Codrat; Sf.Prooroc Iona.  (Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci)

         Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap.Galateni 2, 16-20; Ev.Marcu  8, 34-38; 9, l;

         (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 5, voscr.3

22 L  † Sf.Ierarh Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi; Sf.Sfinţit Mucenic Foca, Episcopul de

           la Sinopi ; Sf.Mucenici Isaac şi Sf.Martin

23 M  †) Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul. Cuvioasele Xantipa şi Polixenia

24 M  † Sfânta Mare Muceniţă, întocmai cu Apostolii, Tecla; Cuv.Coprie;

25 J  Cuv.Eufrosina; Cuv.Pafnutie Egipteanul; Sf.Serghie de la Radonej

26 V  † Mutarea Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan;  Sf.Muceniţă Hira  

27 S  †)  Sf.Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf.Mucenici  Calistrat şi Epiharia

28 D  † Cuv.HaritonMărturisitorul; Sf.Prooroc Varuh; Sf.Mucenic Pimen 

          Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev.Luca 5, 1-11; (Pescuirea

           minunată);  glas 6, voscr.4

29 L  Cuv.Chiriac Sihastrul; Sf.Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia

30 M  Sf.Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf.Mucenici Ripsimia şi Gaiani

 

 

 


O c t o m b r i e – B r u m ă r e l

(31 zile – ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

1 M  †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Ap.Anania; Cuv.Roman Melodul

2 J  Sf.Sfinţit  Mucenic Ciprian; Sf.Muceniţă Justina; Cuv.Teofil

3 V  Sf.Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf.Mucenic Teoctist

4 S  Sf.Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf.Mucenici: domnina, Audact şi Calistena

5 D  Sf.Muceniţe Haritina şi Mamelta

       Duminica a 19-a după Rusalii; Ap.II Corinteni 11, 31-33; 12 1-9; Ev.Luca 6, 31-36;

       (Predica de pe Munte - iubirea vrăjmaşilor); glas 7, voscr.5.

6 L † Sf.Apostol Toma; Sf.Muceniţă Ierotiida

7 M  Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf.Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie

8 M  Cuv.Pelaghia; Sf.Taisia

9 J   Sf.Apostol Iacob al lui Alfeu ; Cuvioşii Andronic şi Atanasia

10 V Sf.Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul

11 S  Sf.Ap.Filip, undul dintre cei 7 diaconi; Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Mc.Zenaida şi Filonila

12 D Sf.Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv.Cosma, Episcopul Maiumei

         Duminica a 21-a după Rusalii ( a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap.Galateni

         2,  16-20; al Sf.Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev.Luca 8, 5-15  (Pilda Semănătorului); a Sf.Părinţi :

         Ioan 17, 1-13 ( Rugăciunea lui Iisus);glas 8, voscr.6

13 L  Sf.Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica

14 M †) Sf.Cuvioasă Parascheva; Sf.Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan

15 M  Sf.Cuv.Mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars, episcopii

16 J  Sf.Mucenic Longhin Sutaşul; Sf.Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie

17 V Sf.Prooroc Osea; Cuv. Mucenic Andrei Criteanul

18 S  † Sf.Apostol şi Evanghelist Luca; Sf.Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv.Iulian

19 D  Sf.Prooroc Ioil; Sf.Mucenici: Uar, Felix, preotul şi Eusebiu, diaconul

          Duminica a 20-a după Rusalii; Ap.Galateni 1, 11-19; Ev.Luca 7, 11-16 (Învierea fiului

          văduvei din Nain); glas 1, voscr.7

20 L Sf.Mare Mucenic Artemie; Cuv.Matroana

21 M  †) Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sf.Mucenic Oprea; Sf.Preoţi Mărturisitori

           Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel;  Cuv.Ilarion cel Mare

22 M  Sf.Ierarh şi întocmai cu Apostolii Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes

23 J  Sf.Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf.Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

24 V  Sf.mare Mucenic Areta; Sf.Mucenici Sevastiana şi Valentin

25 S  Sf.Mucenici Marcian şi Martirie; Sf.Mucenic Valerian; Sf.Tavita

26 D †) Sf.Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

         Duminica a 23-a după rusalii; Ap.Efeseni 2, 4-10; Ev.Luca 8, 26-39; (Vindecarea

         demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 2, voscr8

27 L  †)Cuv.Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf.Mucenic Nestor

28 M  Sfinţii Mucenici: Terentie,soţia Sa Neonila şi cei 7 fii; Sf.Firmilian, Episcopul

29 M  Cuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv Avramie

30 J  Sf.Mucenici Zenovie, episcopul şi sora sa, Zenovia; Sf.Ap.Cleopa

31 V  Sf.Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

 

 


N o i e m b r i e – B r u m a r

(30 zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 

1 S  Sf.Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian;  (Pomenirea morţilor)

2 D  Sf.Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftontie, Elpidifor şi Agapie

        Duminica a 22-a după Rusalii.Ap.Galateni 6, 11-18; Ev.Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv);

        glas 3, voscr.9

3 L  Sf.Mucenici: Achepsima, episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul

4 M  Cuv.Ioanichie cel Mare; Sf.Mucenici Nicandru, episcopul şi Ermeu, preotul

5  M  Sf.Mucenici Galaction şi Epistimia; Sfinţii Silvan şi Grigorie, arhiepiscopul

6 J  Sf.Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Luca

7 V  Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv.Lazăr

8 S  †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

9 D  Sf.Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat ; Sf.Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf.Ierarh

        Nectarie Taumaturgul

        Duminica a 24-a după Rusalii; Ap.Efeseni 2, 14-22; Ev.Luca 8, 14-56 (Învierea fiicei lui Iair);

        glas 4, voscr.10

10 L  Sf.Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf.Mucenic Orest

11 M  Sf.Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf.Muceniţă Ştefanida; Cuv.Teodor Studitul

12 M  Sf.Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil Pustnicul; † Sfinţii Martiri şi Mărturisitori

          Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile

          din Telciu

13 J  †) Sf.Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv.Damaschin; (Lăsarul secului

          pentru Postul Naşterii Domnului);

14  V † Sf.Apostol Filip; Sf.Grigorie Palama; (Începutul Postului Naşterii Domnului)

15 S  † Sf.Cuvios Paisie de la Neamţ ; Sf.Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv

16 D  † Sf.Apostol şi Evanghelist Matei

          Duminica a 25-a după Rusalii; Ap.Efeseni 4, 1-7; Ev.Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului

          milostiv); glas 5, voscr.11

17 L  Sf.Grigorie Taumaturgul; Cuv.Lazăr Zugravul şi Zaharia

18 M  Sf.Mare Mucenic Platon; Sf.Mucenici Romano şi Zaheu, diaconul

19 M  Sf.Prooroc Avdie; Sf.Sfinţit Mucenic Varlaam

20 J  † Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;  †) Sf.Grigorie Decapolitul;

           Sf.Mucenic Dasie ; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului

21 V   († ) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului ( Dezlegare la peşte)

22 S  Sf.Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf.Muceniţă Cecilia  (Dezlegare la peşte)

23 D  †) Cuv.Antonie de la Iezerul, Vâlcea; Sf.Ierarh Amfilohie ; (Dezlegare la peşte)

          Duminica a 26-a după Rusalii; Ap.Efeseni, 5, 8-19; Ev.Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului

          căruia i-a rodit ţarina); glas 6, voscr.1

24 L  Sf.Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf.Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei

25 M  † Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina; Sf.Mare Mucenic Mercurie. Odovania Praznicului Intrării

          în Biserică a Maicii Domnului

26 M  Cuvioşii Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul

27 J  Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie

28 V  Cuv.Mucenic Ştefan cel Nou; Sf.Mucenic Irinarh

29  S Sf.Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerin ( Dezlegare la peşte)

30 D  †) Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf.Frumenţie ( Dezlegare la

          peşte)

           Duminica a 30-a după Rusalii; Ap.Coloseni 3 12-16;Ev.Luca 18, 18-27; (Dregătorul bogat –

           păzirea poruncilor); glas 7, voscr.2

 

 

D e c e m b r i e – U n d r e a

(31 zile – ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)

 

1 L  Sf.Prooroc Naum; Cuv.Filaret Milostivul

2 M  Sf.Prooroc Avacum; Sf.Muceniţă Meropi

3 M  †) Sf.Cuvios Gheorghe de la Cernica ; Sf.Prooroc Sofronie; Sf.Sfinţit Mucenic Teodor,

         Arhiepiscopul Alexandriei

4  J  † Sf.Mare Muceniţă Varvara ; Cuv.Ioan Damaschin  (Dezlegare la peşte)

5 V † Sf.Sava cel Sfinţit; Sf.Mucenic Anastasie.Cuv.Nectarie

6 S  †) Sf.Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei ( Dezlegare la peşte)

7 D  †) Sf.Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş ; Sf.Ambozie, Episcopul Mediolanului (Dezlegare

            la peşte)

          Duminica a 27-a după Rusalii; Ap.Efeseni 6, 10-17, Ev.Luca 13, 10-17; (Tămăduirea femeii

          gârbove); glas 8, voscr.3

8 L  Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sf.Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor

9 M  Zămislirea Sf.Fecioare de către Sf.Ana; Sfântă Proorociţă Ana ( Dezlegare la peşte)

10 M  Sfinţii Mucenici: Mina, Ermoghen şi Evgraf

11 J  Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou

12 V  † Sf.Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf.Mucenic Sinet şi Sf.Ierarh Alexandru;           

13 S  † Sf.Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf.Mari Mucenici: Eustratie, Auxentie, Evghenie,

          Mardarie şi Orest; Sf. Fecioara Lucia; (Dezlegare la peşte)

14 D  Sf.Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie  (Dezlegare la peşte)

          Duminica a 28-a după Rusalii ( a Sfinţilor strămoşi); Ap.Coloseni l, 12-18; Ev.Luca  14,

          16-24  (Pilda celor poftiţi la cină); glas l, voscr.4

15 L  † Sf.Sfinţit Mucenic Elefterie, Sf.Muceniţe Antia şi Suzana

16 M  Sf.Prooroc Agheu, Sf.Mucenic Marin; Sf.Teofana, împărăteasa

17 M  Sf.Prooroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail

18 J  †) Cuviosul Daniil Sihastrul; Sf.Mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv.Modest

19 V  Sf.Mucenic Bonifatie ; Cuv.Grichenitie; Sf.Mucenic Trifon; Sf.Cuv. Aglaia

20 S  Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf.Sfinţit Ignaie Teoforul

21 D Sf.Muceniţă Iuliana; Sf.Mucenic Temistocle

         Duminica dinaintea Naşterii Domnului ( a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului); Ap.

         Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev.Matei l, 1-25 ( Genealogia Mântuitorului), glas 2, voscr.5

22 L  † Sf.Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf.Mare Muceniţă Anastasia; Sf.Mucenici

          Hrisogon şi Teodota

23 M  Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuv.Pavel şi Naum

24 M  Cuv.Muceniţă Eugenia ( Ajunul Crăciunului)

25  J  (†) Naşterea Domnului ( Crăciunul)

26 V  (†) Soborul Maicii Domnului ; † Cuv.Nicodim de la Tismana (Harţi)

27 S  †)Sf.Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

28 D  Sfinţii 20.000 Mucenici arşi, în Nicomidia

          Duminica după Naşterea Domnului; Ap.Galateni 1, 11-19; Ev.Matei 2, 13-23  ( Fuga în

          Egipt) ; glas 3, voscr.6

29 L Sfinţii 14.000  prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel 

30 M  Sf.Muceniţă Anisia; Cuv.Teodora din Cezareea; Cuv.Leon, Arhimandritul

31 M  Cuv.Melania Romana; Sf.Mucenic Hermes; Odovania Praznicului Naşterii Domnului  (Harţi)

 

 

 

RÂNDUIELI BISERICEŞTI ÎN ANUL 2008

Zile de post şi posturi

 

- Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi

- Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie)

- Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ( 29 august)

- Înălţarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie)

- Postul Sfintelor Paşti ( 10 martie – 26 aprilie)

- Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ( 23- 28 iunie)

- Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1-14 august)

- Postul Naşterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie – Zile aliturgice

 

- Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti (5 şi 7 martie )

- Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti ( 10 şi 11 martie)

- Vineri  în săptămâna Patimilor ( 25 aprilie)

Nu se fac nunţi

- În toate zilele de post de peste an

- În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

- În săptămâna lăsatului sec de carne ( 2 – 8 martie )

- În Postul Sfintelor Paşti ( 9 martie – 26 aprilie)

- În Săptămâna Luminată – 27 aprilie – 3 mai )

- În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ( 23 – 28 iunie )

- În Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 – 14 august )

- În postul Naşterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

- În perioada de la Crăciun până la Bobotează ( 25 decembrie-6 ianuarie )

Sărbători bisericeşti naţionale

- Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor ( 5 iunie)

- Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României ( 30 noiembrie)

 Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

- 1 şi 2 ianuarie

- 1 mai

- 27 şi 28 aprilie ( prima şi a doua zi de Paşti)

- 1 decembrie ( Ziua Naţională )

- 25 şi 26 decembrie ( prima şi a doua zi de Crăciun)

 

  Zile şi date importante

- Duminică, 18 mai, Ziua Naţională a Familiei

- Duminică, l iunie , Ziua mamei şi copilului

- 1 septembrie – Ziua rugăciunii pentru mediu

- 13 noiembrie Ziua Bibliei

 

Nu se fac nunţi în anul 2009

- În toate zilele de post de peste an

- În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

- În săptămâna lăsatului sec de carne ( 22- 28 februarie )

- În Postul Sfintelor Paşti ( 2 martie – 18 aprilie)

- În Săptămâna Luminată (  19 – 24 aprilie)

- În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ( 15 – 28 iunie)

- În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 august)

- În Postul Naşterii Domnului ( 15 noiembrie – 24 decembrie )

- În perioada de la Crăciun până la Bobotează ( 25 decembrie – 6 ianuarie )

Site administrat de PaginaTa!NET
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 5667,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română