Episcopia Giurgiului
Prea Sfintitul Parinte Dr. AMBROZIE - Intaiul Episcop al Giurgiului
Episcopia Giurgiului
Catedrala episcopală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din municipul Giurgiu
Protoierii - Episcopia Giurgiului
Mănăstiri - Episcopia Giurgiului
Seminar
Noutăţi - Episcopia Giurgiului
Judeţul Giurgiu
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Legături creştin-ortodoxe
Contact Episcopia Giurgiului
Episcopul Administraţia Eparhială Catedrala Episcopală Protoierii Mănăstiri Invăţământ Teologic Noutăţi Giurgiu Opera Social Filantropică Activitate Culturală Muzeul Eparhial Legături Contact
            Untitled Document

Calendar Creştin-Ortodox

Calendar 2009 | Calendar 2008 | Calendar 2007

 
Manastirea Comana

 

Sfanta Scriptura Biblia
Sfânta scriptură sau Biblia

 

Învăţătura
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

 

Patriarhia Romana
Site-ul oficial al Patriarhiei Române

 

Untitled Document
IANUARIE (31 zile)

 

2007

 

Ianuarie – Gerar

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 L     () Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare.  (Anul Nou).

  2 M   Înainteprăznuirea Botezului Domnului.  Sf. Silvestru, Episcopul Romei; Sf. Serafim de Sarov.

  3 M   Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Gordie.  (Harţi).

  4 J     Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei.

  5 V    Sf. Mucenici Teopempt şi Teona; Cuv.  Sinclitichia.  (Ajunul Bobotezei–Post).

  6 S     () Botezul Domnului – Dumnezeiasca Arătare.  (Boboteaza).

  7 D    ) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. 

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5 voscr. 8

  8 L     Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica.

  9 M   Sf. Mucenic Polieuct; Cuv. Eustratie. 

10 M   Sf. Grigorie, Episcopul Nisei; Cuv. Dometian ) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti

11 J     Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie. 

12 V    Sf. Muceniţe Tatiana Diaconiţa şi  Eutasia. 

13 S     Sf. Mc.  Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe.

14 D    Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait.  Odovania Praznicului Botezului Domnului.

Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni 3, 4-11 Ev. Luca 17, 12-19; glas 6, voscr. 9

15 L     Cuvioşii Pavel Tabeul şi Ioan Colibaşul.          

16 M   Închinarea cinstitului Lanţ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el. 

17 M   ) Cuviosul Antonie cel Mare. 

18 J     ) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei.

19 V    Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Muceniţă Eufrasia. 

20 S     Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu.  

21 D    Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila.    

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap.  I. Timotei  4, 9-15 Ev. Luca 19, 1-10; glas 7; voscr. 10

22 L     Sf. Apostol Timotei; Sf. Mc. Cuv. Anastasie Persul. 

23 M   Sf. Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf. Mucenic Agatanghel. 

24 M   Cuv. Xenia; Sf. Mucenici: Vavila, Timotei şi Agapie.  

25 J     ) Sf. Grigorie Teologul ; ) Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie.

26 V    Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan.            

27 S     Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa. 

28 D    Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob. 

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. II Timotei, 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 8, voscr. 11.  (Începutul Triodului)

29 L     Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul.

30 M   ) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic                    Ipolit, Episcopul Romei. 

31 M   Sfinţii Doctori, fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Victorin.  (Harţi).


 

Februarie – Făurar

(28 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 J     Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului.  Sf. Mucenici: Trifon, Perpetua şi Felicitas.

  2 V    () Întâmpinarea Domnului; Sf. Mucenici Iordan şi Gavriil.  (Harţi).

  3 S     Sfântul şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana.

  4 D    Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mucenic Avramie.

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32 glas l, voscr. l

  5 L     Sf. Muceniţe Agata şi Teodula.

  6 M   Sf. Vucol, Episcopul Smirnei; Sf. Mucenici: Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare.

  7 M   Sf. Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuv. Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia.

  8 J     Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Muceniţe surori Marta şi Maria.

  9 V    Sf. Mucenic Nichifor; Sf. Mucenici Episcopi Marcel şi Pangratie.  Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului.

10 S     Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf. Muceniţe Enata şi Valentina.  (Sâmbăta Morţilor-Moşii de iarnă).

11 D    Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa.

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 2, voscr. 2

12 L     Sf. Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mucenic Hristea.

13 M   Cuv. Martinian; Sf. Apostoli şi Mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui.

14 M   Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, episcopul Gazei.  (Harţi-Dezlegare la lapte, brân-ză, şi ouă şi peşte.  Zi aliturgică).

15 J     Sf. Apostol Onisim; Sf. Mucenic Maior; Cuv. Eusebiu. 

16 V    Sf. Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf. Mucenici: Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian.  (Harţi-Dezlegare la            lapte, brânză, ouă şi peşte.  Zi aliturgică).

17 S     Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf. Mariamna. 

18 D    Sf. Leon, Episcopul Romei; Cuv. Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei.  (Lăsatul secului pentru Postul Mare).

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai), Ap. Romani  13, 11-14; 14, 1-4; Ev.  Matei 6, 14-21; glas 3, voscr. 3

19 L     Sf. Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuv. Mărturisitori Evghenie şi Macarie.  (Începtul Postu-lui Mare.  Zi aliturgică).

20 M   Sfinţii: Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv. Visarion.  (Zi aliturgică).

21 M   Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, episcopul Antiohiei.

22 J     Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia; Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu.

23 V    Sf. Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv. Gorgonia.

24 S     ) Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan.  (Pomenirea morţilor–Sâmbăta Sf. Teodor).

25 D    Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mucenici Alexandru şi Ipatie. 

Duminica 1 din Post (a Ortodoxiei ); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 4, voscr. 4

26 L     Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Muceniţă Fotini; Sf. Teodor.

27 M   Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Talaleu. 

28 M   Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărturisitorul. 


 

Martie – Mărţişor

(31 zile – ziua are 12 ore, noaptea are12 ore)

  1 J     Cuv. Muceniţă Evdochia; Cuv. Domnina şi Sf. Muceniţă Antonina; Sf. Marcel şi Anton. 

  2 V    Sf. Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf. Mucenici Isihie şi Nestor. 

  3 S     Sf. Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc.  (Pomenirea morţilor).

  4 D    Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui.

Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigorie Palama); Ap. Evrei  l, 10-14, 2, l-3; al  Sfântului: Evrei 7, 26-28 ; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, l-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sfântului: Ioan 10, 9-16, glas 5, voscr. 5

  5 L     Sf. Sfinţit Mucenic Conon din Isauria; Sf. Mucenic Conon Grădinarul şi Sf. Muceniţă Iraida. 

  6 M   Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sf. Eufrosin. 

  7 M   Sf. Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor şi Elpidie. 

  8 J     Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei.

  9 V    Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sf. Mucenic Urpasian.

10 S     Sf. Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii.  (Pomenirea morţilor).

11 D    Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mucenici Trofim şi Talu.

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; şi  5, 1-5; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1; glas 6,

voscr. 6

12 L     Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Grigorie Dialogul; Sf. Simeon Noul Teolog.

13 M   Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului.

14 M   Cuv. Benedict; Sf. Mucenic Alexandru din Pidna.

15 J     Sf. Mucenici: Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii.

16 V    Sf. Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Anin.

17 S     Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin.  (Pomenirea morţilor).  

18 D    Sf. Chiril, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mucenic Trofim.  

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului  Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Sfântului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Sfântului: Matei 4, 25 şi 5, 1-12 (Predica de pe munte-Fericirile); glas 7, voscr. 7

19 L     Sf. Mucenici: Hrisant, Daria şi Ilaria.

20 M   Cuv. Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Cuv. Nichita Mărturisitorul.

21 M   Cuv. Iacob, Episcopul şi Mărturisitorul; Sfinţii Toma şi Serapion.  (Denie.  Canonul cel Mare).

22 J     Sf. Cuv. Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian.

23 V    Cuv. Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui.  (Denie.  Acatistul Născătoarei de Dumnezeu).

24 S     Înainteprăznuirea Bunei Vestiri.  Cuv. Zaharia; Sf. Artemon, episcopul.  (Pomenirea morţilor).

25 D    () Buna Vestire.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 5-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 8, voscr. 8

26 L     Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, MaximaOdovania Praznicului Bunei Vestiri. 

27 M   Sf. Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mucenici Filit şi Lidia.

28 M   Cuv. Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni.

29 J     Cuv. Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diaconul.

30 V    Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon.

31 S     Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf. Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei şi Sf.  Mucenic Veniamin diaconul.  (Pomenirea morţilor-Sâmbăta lui Lazăr).


 

Aprilie – Prier

(30 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 D    () Intrarea Domnului în Ierusalim.  (Denie.  Dezlegare la peşte).

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor).  Toate ale Praznicului; Ap. Filpeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, l-18

  2 L     Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mucenici Amfian şi Edesie.  (Denie).

  3 M   Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor.  (Denie).

  4 M   Cuvioşii: Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon.  (Denie).

  5 J     Sf. Mucenici: Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor.  (Denia celor 12 Evanghelii).

  6 V    Sf. Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Platonida.

            (Denia Prohodului Domnului.  Zi aliturgică).

  7 S     Sf. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf. Mucenici Caliopie şi Achilina. 

  8 D    () Învierea Domnului.  (Sfintele Paşti).  

Duminica Sfintei Învieri.  Toate ale Praznicului; Ap. Fapte l, l-8, Ev. Ioan l, 1-17

  9 L     () Sfintele Paşti; Sf. Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuv. Vadim arhimandritul.

10 M   () Sfintele Paşti; Sf. Mucenici: Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie; Sf. Dima.

11 M   ) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mucenic Antipa; Cuv. Trifina.  (Harţi).

12 J     †) Sf. Mucenic Sava de la Buzău; Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza.

13 V    †)  Izvorul Tămăduirii; Sfinţii Mucenici: Artemon, Cvintilian şi Dada.  (Harţi).  

14 S     Sf. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; Sf. Muceniţă Tomaida.

15 D    Sf. Apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim.

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas l, voscr. l

16 L     Sfintele Muceniţe fecioare: Agapia, Irina şi  Hionia.

17 M   Sf. Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Sf. Mc.  Adrian. 

18 M   Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma episcopul. 

19 J     Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mucenic Pafnutie. 

20 V    †) Sf. Teotim, Episcopul Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu.

21 S     Sf. Sfinţit Mucenic Ianuarie episcopul; Sf. Muceniţă Alexandra împărăteasa. 

22 D    Cuv. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail.

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

23 L     ) Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă. 

24 M   †) Sf. Ierarhi Mărturisitori: Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf.  Ierarh Iosif Mărtu-risitorul din Maramureş; Sf. Pasicrat şi Valentin; Cuv. Elisabeta.

25 M   Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; ) Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.

26 J     Sf. Sfinţit Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sf. Glafira. 

27 V    Sf. Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh şi Marcu. 

28 S     Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru. 

29 D    Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Cuv. Memnon Mărturisitorul.

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15, glas 3, voscr. 5

30 L     Sf. Apostol Iacob, fratele Sf. Ap. Ioan  Evanghelistul, fiii lui Zevedeu.

 

 

 

 

 

 

Mai – Florar

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 M   Sf. Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie.

  2 M   Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare.

  3 J     Sf. Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf. Mucenici Diodor şi Rodopian.

  4 V    Sf. Muceniţă Pelaghia; Cuv. Valerian.

  5 S     Sf. Mare Muceniţă Irina; Sf. Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian.

  6 D    Sfântul şi Dreptul Iov; Cuvioşii: Mamant, Pahomie şi Ilarion.

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev.  Ioan 4, 5-42, glas 4, voscr. 7

  7 L     Arătarea Semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici Acachie şi Codrat.

  8 M   Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare.

  9 M   Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor.

10 J     Sf. Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii: Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie.

11 V    Sf. Sfinţit Mucenic Mochie; Sfinţii Metodie şi Chiril, apostolii slavilor.

12 S     † Sf. Mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constanti-nopolului.

13 D    Sf. Muceniţă Glicheria; Cuv. Serghie Mărturisitorul.

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

14 L     Sf. Mc.  Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mucenic Terapont.

15 M   Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ahile, Episcopul Larisei.

16 M   Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mucenici: Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherna.  Odovania Praznicului Învierii Domnului.

17 J     () Înălţarea Domnului.  (Ziua Eroilor);  Sf. Apostol Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan.

18 V    Sf. Mucenici: Teodot, Petru şi Dionisie; Sf. Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea.

19 S     Sf. Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf. Muceniţă Chiriachi; Cuv. Memnon.

20 D    Sf. Mucenic Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul.

Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev.  Ioan 17, l-13; (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

21 L     ) Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, întocmai cu apostolii.

22 M   Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. Muceniţă Sofia, doctoriţa; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic.

23 M   Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa.

24 J     Cuv. Simeon; Sf. Mucenic Serapion; Sf. Muceniţă Marciana.

25 V    A treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin.  Odovania Praznicului Înălţării             Domnului.

26 S     Sf. Apostoli Carp şi Alfeu dintre cei 70; Sf. Mucenici Averchie şi Elena.  (Pomenirea Morţilor-Moşii de vară).

27 D     () Pogorârea Sfântului Duh.  (Rusaliile); Sf. Mc. Iuliu Veteranul

Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor).  Toate ale praznicului; Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

28 L     ()  Sfânta Treime; Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Muceniţă Eliconida. 

29 M   Sf. Muceniţă Teodosia Fecioara; Sf. Mucenici Olivian şi Alexandru.

30 M   Cuvioşii: Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie.  (Harţi).

31 J     Sf. Mucenic Ermie; Sfinţii Mucenici Eusebie şi Haralambie. 

 

 

 

 

Iunie – Cireşar

(30 zile – ziua are 15 ore, noaptea are 9 ore)

  1 V    Sf. Mc Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mucenici: Hariton, Firm şi Valerian.  (Harţi).

  2 S     †  Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului.  Odo-vania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh.

  3 D    Sf. Mucenici Luchilian cu soţia şi cei 4 copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Muceniţă Paula Fecioara.  (Lăsatul secului pentru Postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel).

Duminica 1 după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor ); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. l

  4 L     †) Sf. Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantino-polului.  (Începutul Postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel).

  5 M   Sf. Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid.

  6 M   Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie.

  7 J     Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Muceniţă Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim.

  8 V    Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat.

  9 S     Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta şi Maria.

10 D    Sf. Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei şi Alexandru; Sf. Muceniţă Antonina. 

Duminica a 2-a după Rusalii (Duminica Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); glas l, voscr. 2

11 L     Sf. Apostoli Vartolomeu şi Varnava.

12 M   Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul.

13 M   Sf. Mc. Achilina; Cuv. Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru.

14 J     Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patriarhul Constantinopolului. 

15 V    Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin.

16 S     Sf. Tihon, Episcopul Amatundei şi Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei.

17 D    Sf. Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail.

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, l-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3

18 L     Sf. Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm. 

19 M   Sf. Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare.

20 M   Sf. Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patriarhul Constantinopolului.

21 J     Sf. Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie.

22 V    Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici: Zenon, Zina şi Galaction.

23 S     Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mucenic Aristocleu preotul.

24 D    ) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.  (Sânzienele-Drăgaica); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aduce-rea moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap.  Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4.

25 L     Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M   Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M   Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J     Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V    () Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.  (Dezlegare la peşte).

30 S     Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.


 

Iulie – Cuptor

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 D    †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

  2  L    Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

  3 M   Sf. Mucenic Iachint; Sf. Anatolie, Patriarhul Constantinopolului.

  4 M   Sf. Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta.

  5 J     Cuv. Atanasie de la Aton; Cuv. Lampadie; Cuv. Mucenic Ciprian.

  6 V    Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Muceniţă Lucia; Sf. Arhip şi Filimon.

  7 S     Sf. Mare Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie.

  8 D    Sf. Mare Mucenic Procopie; Sf. Mucenici Epictet şi Astion.

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Ca-pernaum); glas 5, voscr. 6

  9 L     Sf. Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf. Mucenici Andrei şi Prov.

10 M   Sf. 45 Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan.

11 M   Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra.

12 J     Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica.

13 V    Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara.

14 S     Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul.

15 D    Sf. Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Cuv. Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic); Ap. Romani 15, 1-7; al Sfinţilor: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 7

16 L     Sf. Sfinţit Mucenic Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mucenici Avudin şi Faust.

17 M   Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Ierarh Eufrasie.

18 M   ) Sf. Mucenic Emilian de la Durostor; Sf. Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina.

19 J     Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv. Serafim de Sarov.

20 V    ) Sf. Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul.

21 S     Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel.

22 D    Sf. Mironosiţă întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Cuv. Muceniţă Marcelia.

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. I Corinteni  1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor); glas 7, voscr. 8

23 L     Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Foca; Sf. Mucenici Trofim şi Teofil.

24 M   Sf. Muceniţă Hristina; Sf. Mucenic Ermoghen.

25 M   Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia.

26 J     Sf. Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf. Muceniţă Paraschevi  din Roma.

27 V    Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza.

28 S     Sf. Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena.

29 D    Sf. Mucenici: Calinic, Veniamin şi  Mamant; Sf. Muceniţă Teodota cu fiii săi.

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; (Umblarea  pe mare-Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

30 L     Sf. Apostoli: Sil, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf. Muceniţă Iulita; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, Episcopul Umbriei.

31 M   Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci.  Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea.  (Lăsa-tul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului).


 

August – Gustar

(31 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 M   Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei.  (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului).

  2 J     Aducerea moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare.

  3 V    Cuvioşii Isachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa.

  4 S     Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Muceniţă Evdochia.

  5 D    Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului.  †) Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ.

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. I Corinteni, 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunatecului); glas 1, voscr. 10

  6 L     () Schimbarea la Faţă a Domnului.  (Dezlegare la peşte).

  7 M   †) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sf. Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Constantinopolului.

  8 M   Sf. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sf. Miron, episcopul Cretei.

  9 J     Sf. Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin. 

10 V    Sf. Mucenici: Lavrentie diaconul, Xist şi Ipolit.

11 S     †) Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mucenic Evplu arhidiaconul.

12 D    Sf. Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton.

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; (Pilda datornicului nemi-lostiv); glas 2, voscr. 11

13 L     Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărturisitorul.  Odovania Praznicului Schimbării la Faţă.

14 M   Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului.  Sf. Prooroc Miheia.

15 M   () Adormirea Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

16 J     Sf. Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.

17 V    Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sf. Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs.

18 S     Sfinţii Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon.

19 D    Sf. Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla.

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

20 L     Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mucenici: Sever şi Iliodor.

21 M   Sf. Apostol Tadeu; Sf. Muceniţa Vasa; Sf. Mucenici: Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaco-nul şi Venust.

22 M   Sf. Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or.

23 J     †) Sf. Mucenic Lup.  Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

24 V    Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic Tation.

25 S     Aducerea moaştelor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit.

26 D    Sf. Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic.

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor cei răi); glas 4, voscr. 2

27 L     Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordovei.

28 M   Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mucenic Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

29 M   () Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora.  (Post)

30 J     Sf. Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului.

31 V    Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului.


 

Septembrie – Răpciune

(30 zile – ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore)

  1 S     Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv. Marta.  (Începutul anului bisericesc).

  2 D    Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Duminica a 14-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 1, 21-24 şi 2, 1-4; Ev. Matei 22, 1-14 (Pilda nunţii fiului de împărat); glas 5, voscr. 3

  3 L     Sf. Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist.

  4 M   Sf. Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc Moise.

  5 M   Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban.

  6 J     Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc.  Macarie.

  7 V    Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului.  Sf. Mc Sozont.

  8 S     () Naşterea Maicii Domnului.

  9 D    Sfinţii şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona; Sf. Mucenic Severian; Cuv.  Teofan Mărturisitorul.

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 6, voscr. 4

10 L     Sf. Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora.

11 M   Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin.

12 M   Sf. Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul.  Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

13 J     Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci.  Sf. Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul; †) Cuviosul Ioan de la Prislop.

14 V    () Înălţarea Sfintei Cruci.  (Post).

15 S     ) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul.

16 D    Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Meletina.

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 7, voscr 5.

17 L     Sf. Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis.

18 M   Sf. Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf. Mucenici Ariadna şi Castor.

19 M   Sf. Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont.

20 J     Sf. Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist.

21 V    Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona.  Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci.

22 S     Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf. Sfinţit Mucenic Foca; Sf. Mucenic Isaac şi Sf. Martin.

23 D    ) Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia.

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; (Pescuirea minunată); glas 8, voscr. 6

24 L     Sf.  Mare Muceniţă, întocmai cu Apostolii, Tecla; Cuv. Coprie.  

25 M   Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej.

26 M   Mutarea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Muceniţă Hira.

27 J     †) Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf. Mucenici Calistrat şi Epiharia.

28 V    Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mucenic Pimen.

29 S     Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia.

30 D    Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf. Mucenici Ripsimia şi Gaiani.

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 11, 31-33 ; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe mun-te-iubirea vrăjmaşilor); glas 1, voscr. 7


 

Octombrie – Brumărel

(31 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 L     Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul.

  2 M   Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf. Muceniţă Justina; Cuv. Teofil.

  3 M   Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist.

  4 J     Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf. Mucenici: Domnina, Audact şi Calistena.

  5 V    Sf. Muceniţe Haritina şi Mamelta.

  6 S     Sf. Apostol Toma.

  7 D    Sf. Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie.

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 2, voscr. 8

  8 L     Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia.

  9 M   Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia.

10 M   Sf. Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul.

11 J     Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Muceniţe Zenaida şi Filonila.

12 V    Sf. Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul Maiumei.

13 S     Sf. Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica.

14 D    †) Sf. Cuvioasă Parascheva; Sf. Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan.

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20, al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15;Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13  (Rugăciunea lui  Iisus); glas 3, voscr. 9

15 L     Sf.  şi Cuviosul Mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars episcopii.

16 M   Sf. Mucenic Longhin Sutaşul; Sf. Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie.

17 M   Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mucenic Andrei Criteanul.

18 J     Sf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian.

19 V    Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mucenici: Uar, Felix preotul şi Eusebiu diaconul.

20 S     Sf. Mare Mucenic Artemie; Cuv. Matroana.

21 D    ) Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sf. Mucenic Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare.

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizaţilor din ţinu-tul Gherghesenilor); glas 4, voscr. 10

22 L     Sf. Ierarh şi întocmai cu Apostolii, Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes.

23 M   Sf. Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patriarhul Constantinopolului.

24 M   Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mucenici Sevastiana şi Valentin.

25 J     Sf. Mucenici Marcian şi Martirie; Sf. Mucenic Valerian; Sf. Tavita.

26 V    ) Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

27 S     †) Cuviosul Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mucenic Nestor.

28 D    Sf. Mucenici: Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Firmilian episcopul.

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); glas 5, voscr. 11

29 L     Cuv. Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv. Avramie.

30 M   Sf. Mucenici: Zenovie episcopul şi sora sa Zenovia; Sf. Ap. Cleopa.

31 M   Sf. Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis.


 

Noiembrie – Brumar

 (30 zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 J     Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

  2 V    Sf. Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie.

  3 S     Sf. Mucenici: Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul.  (Pomenirea morţilor).

  4 D    Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul. 

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv); glas 6, voscr.  1

  5 L     Sf. Mucenici Galaction şi Epistimi; Sfinţii Silvan şi Grigorie arhiepiscopul.

  6 M   Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Luca.

  7 M   Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr.

  8 J     ) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

  9 V    Sf. Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf.  Ierarh Nectarie Taumaturgul.

10 S     Sf. Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mucenic Orest.

11 D    Sf. Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul.

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda Samarineanului milostiv); glas 7, voscr.  2

12 L     Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul.

13 M   ) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv. Damaschin.  (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului).

14 M   Sf. Apostol Filip; Sf. Grigorie Palama.  (Începutul Postului Crăciunului).

15 J     †) Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf. Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv. 

16 V    Sf. Apostol şi Evanghelist Matei.

17 S     Sf. Grigorie Taumaturgul; Cuv. Lazăr Zugravul şi Zaharia.

18 D    Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mucenici Romano şi Zaheu diaconul.

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 8, voscr.  3

19 L     Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mucenic Varlaam.

20M    Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului†) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mucenic Dasie; Sf.  Proclu.

21 M   () Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

22 J     Sf. Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Muceniţă Cecilia.

23 V    †) Cuv.  Antonie de la Iezerul, Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie.

24 S     Sf. Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf. Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei.  (Dez-legare la peşte).

25 D    Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie.  Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea po-runcilor); glas 1, voscr.  4

26 L     Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul. 

27 M   Sf. Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie.

28 M   Cuv. Mucenic Ştefan cel Nou; Sf. Mucenic Irinarh.

29 J     Sf. Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerian.

30 V    †) Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf. Frumenţie. 


 

Decembrie – Undrea

(31 zile – ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore)

  1 S     Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul.  (Dezlegare la peşte).  

  2 D    Sf. Prooroc Avacum; Sf. Muceniţă Miropa; Sf. Ierarh Solomon, Arhiep. Efesului.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din Ieri-hon); glas 2, voscr. 5

  3 L   Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofonie; Sf. Sfinţit Mucenic Teodor, Arhiepis-copul Alexandriei.

  4 M   Sf. Mare Muceniţă Varvara; Cuv. Ioan Damaschin.  (Dezlegare la peşte).

  5 M   Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Mucenic Anastasie; Cuv. Nectarie.

  6 J     ) Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.  (Dezlegare la peşte).

  7 V    †) Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Episcopul Mediolanului.   

  8 S     Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sf. Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor.  (Dezlegare la peşte).

  9 D    Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 3, voscr.  6

10 L     Sf. Mucenici: Mina, Ermoghen şi Eugraf.

11 M   Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Stâlpnicul.

12 M   Sf. Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf. Mucenic Sinet; Sf. Ierarh Alexandru.

13 J     Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mucenici: Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Muceniţă Lucia fecioara.  (Dezlegare la peşte).

14 V    Sf. Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie.

15 S     Sf. Sfinţit Mucenic Elefterie; Sf. Muceniţe Antia şi Suzana.  (Dezlegare la peşte).

16 D    Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mucenic Marin; Sf. Teofana împărăteasa.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 4, voscr.  7

17 L     Sf. Prooroc Daniel şi sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail. 

18 M   †) Cuviosul Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv.  Modest.

19 M   Sf. Mucenic Bonifatie; Cuv. Grichentie; Sf. Mucenic Trifon; Cuv. Aglaia.

20 J     Înainteprăznuirea Naşterii Domnului.  Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul.

21 V    Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Mucenic Temistocle.

22 S     Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Mare Muceniţă Anastasia.

23 D    Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuv. Pavel şi Naum.

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 5, voscr.  8

24 L     Cuv. Muceniţă Eugenia.  (Ajunul Crăciunului).

25 M   () Naşterea Domnului.  (Crăciunul).

26 M   () Soborul Maicii Domnului; Cuv. Nicodim de la Tismana(Harţi).

27 J     ) Sf. Ap. Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. 

28 V    Sfinţii 20. 000 Mucenici arşi în Nicomidia.  (Harţi).

29 S     Sfinţii 14. 000 prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel. 

30 D    Sf. Muceniţă Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon, arhimandritul.

Duminica după Naşterea Domnului; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 6, voscr.  9

31 L     Cuv. Melania Romana; Sf. Mucenic Hermes.  Odovania Praznicului Naşterii Domnului.

 

 

 

Rânduieli Bisericeşti în anul 2007

 

Zile de post şi posturi

 • Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
 • Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
 • Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)
 • Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
 • Postul Sfintelor Paşti (19 februarie – 7 aprilie)
 • Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4 – 28 iunie)
 • Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

 

Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie- Zile aliturgice

 • Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti (14 şi 16 februarie)
 • Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 şi 20 februarie)
 • Vineri în Săptămâna Patimilor (6 aprilie)

 

Nu se fac nunţi

 • În toate zilele de post de peste an
 • În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora
 • În săptămâna lăsatului sec de carne (11 – 17 februarie)
 • În Postul Sfintelor Paşti (19 februarie – 7 aprilie)
 • În Săptămâna Luminată (8 – 14 aprilie)
 • În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4 – 28 iunie)
 • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
 • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

 

Sărbători bisericeşti naţionale

 • Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (17 mai)
 • Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României (30 noiembrie)

 

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

 • 1 şi 2 ianuarie
 • 1 mai
 • 8 şi 9 aprilie (prima şi a doua zi de Paşti)
 • 1 decembrie (Ziua Naţională)
 • 25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun)

 

Nu se fac nunţi în anul 2008

 • În toate zilele de post de peste an
 • În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora
 • În săptămâna lăsatului sec de carne (2 – 8 martie)
 • În Postul Sfintelor Paşti (10 martie – 26 aprilie)
 • În Săptămâna Luminată (27 aprilie – 3 mai)
 • În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (23 – 28 iunie)
 • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
 • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)
Site administrat de PaginaTa!NET
Episcopul | Administraţia Eparhială | Catedrala Episcopală | Protoierii | Mănăstiri | Invăţământ Teologic | Noutăţi | Giurgiu | Opera Social Filantropică | Activitate Culturală | Muzeul Eparhial | Legături | Contact | Prima pagină
  Nr. vizitatori: 5632,
Copyright Episcopia Giurgiului - Biserica Ortodoxă Română